Velkomstbrev til den nye undervisningsminister, sammen med en kasse skolekridt

Mens du holdt ferie, har bestyrelsen i Dansklærerforeningens grundskolesektion sendt et velkomstbrev til den nye undervisningsminister, sammen med en kasse skolekridt. 

Deri står blandt andet:
"Vores håb er, at du vil arbejde for rammer, der giver muligheder for fordybelse og ro. Ordet, ro, betyder for os ikke en tilstand med begrænset aktivitet, en tilstand hvor noget står stille eller en tilstand med udelukkende harmoni. Derimod forstår vi ordet, ro, som en undervisning uden udefrakommende forstyrrelser og uden hastværk – og hvor det ikke er effekten af undervisningen, der tæller over alt andet, men derimod at alle børn – uanset baggrund – igennem deres skoletid udvikles til at blive mennesker i et samfund med lige muligheder."

Læs brevet til ministeren.