Yderligere 80 millioner til digitale læremidler

Puljen til digitale lærermidler

I 2014 udmøntes yderligere 80 millioner kroner fra puljen til digitale læremidler. Kommuner kan få udbetalt tilskud fra puljen på baggrund af dokumentation for afholdte udgifter til tilskudsberettigede digitale læremidler.

Der udmøntes yderligere 80 millioner kroner fra puljen til digitale læremidler i 2014. Midlerne skal anvendes senest den 31. december 2014. 

Puljen udmøntes som en trækningsret, hvor alle kommuner får adgang til en andel af de midler, der er afsat i 2014. Andelen er beregnet på baggrund af antallet af elever i kommunens skoler. Puljemidlerne for 2014 kan anvendes til indkøb af tilskudsberettigede digitale læremidler foretaget mellem den 1. januar 2014 og 31. december 2014.

Frem til den 7. februar 2014 kan der fortsat indberettes indkøb af digitale læremidler for 2013-midlerne, det vil sige indkøb i perioden 1. april 2013 til 31. december 2013. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til to måneder. 

Læs mere om tildelingskriterierne for 2014, samt vejledning til indkøb og udbetaling af midler fra puljen i 2013 her på uvm.dk.