Dansklærere på langs og tværs af danskfaget

Dansklærere på langs og tværs af danskfaget

Medlemmer over hele landet i hele skolesystemet

Vores medlemmer er spredt over hele landet og i hele skolesystemet. Derfor er dele af vores aktiviteter målrettet til lærere i hhv.:

  • grundskolen
  • gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx)
  • erhvervsgrunduddannelser
  • læreruddannelsen.


Faget i centrum
Fællesnævneren for os der er medlemmer af foreningen, er at vi alle brænder for faget dansk, og at vi dyrker variation i undervisningen ved brug af forskellige medier og udtryksformer. Vi er ambitiøse og ønsker de bedst mulige rammer om undervisningen til gavn for lærere, elever, skoler og samfund.

Mange interesser
Undervisningen i dansk er et felt som vedrører de fleste, og som interesserer mange – også uden for skolesystemet. Derfor bestræber vi os også på en bred dialog med og tilgængelighed for ministerier, presse, politiske nævn, kulturelle udvalg, forældre og skoler.

Kerneydelser

Organisation

Generalforsamling


Fællesbestyrelsen
Dansklærerforeningens fællesbestyrelse består af formændene for hver af foreningens fire sektioner, Folkeskolen, Stx og hf, Hhx, htx, eux og eud, Læreruddannelsen, og en formand som er valgt af repræsentantskabet. Fællesbestyrelsen har fokus på Dansklærerforeningens fælles interesser i forhold til omverdenen og internt i foreningen.

I Dansklærerforeningens fællesbestyrelse sidder:

Fællesbestyrelsen

Maren Pilgaard
Maren Pilgaard

Forperson for fællesbestyrelsen / Medlem af ledelsesgruppen i sektionen for stx og hf

Ida Geertz-Jensen
Ida Geertz-Jensen

Formand for folkeskolesektionen

Lise Fuur Andersen
Lise Fuur Andersen

Vikarierende forperson for sektionen for hhx, htx, eux, eud

Lars Stubbe Arndal
Lars Stubbe Arndal

Formand for sektionen for læreruddannelse

Lotte Prætorius
Lotte Prætorius

Medlem af ledelsesgruppen i sektionen for stx og hf

Uni Vous Ortmann
Uni Vous Ortmann

Medlem af ledelsesgruppen i sektionen for stx og hf

 

De enkelte sektioners bestyrelser: 


Fagligt fællesskab siden 1885

Fagligt fællesskab siden 1885

Dansklærerforeningen blev stiftet i 1885 og var indtil 1921 en lille eksklusiv klub for 150 lærere i hovedstaden. I dag har Dansklærerforeningen ca. 7.000 medlemmer fordelt over hele landet.

1970’erne: To sektioner
I 1972 blev foreningen delt op i to sektioner: Én for folkeskolelærere og én for gymnasielærere.

1980’erne: Foreningen etablerer forlag
Efter at have udgivet bøger sammen med andre forlag siden 1885 valgte Dansklærerforeningen at etablere sit eget forlag - Dansklærerforeningens Forlag - i 1980.

1990’erne: Rekordhøjt medlemstal
I midten af 90’erne havde Dansklærerforeningen 15.000 medlemmer - det hidtil højeste antal i foreningen historie. Det er også i dette årti foreningen indleder arbejdet med at udvikle og formidle idéer til undervisningsforløb på alle niveauer i skolesystemet.

00’erne: Indflydelse
Dansklærerforeningens vigtigste formål gennem alle årene har været at placere sig centralt i alle forhandlinger og debatter om forandringer af danskfaget. Foreningen satte synlige aftryk på gymnasiereformen i 2005 og på Fælles Mål 2009 for grundskolen.

I 2003 blev forlaget udskilt fra foreningen og registreret som Dansklærerforeningens Forlag A/S

I 2007 blev forlaget og foreningens sekretariat slået sammen i Dansklærerforeningens Hus A/S.

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2023 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving