To forskellige sektioner

Sektionen for stx og hf & sektionen for hhx, htx, eux og eud

I Dansklærerforeningen har vi medlemmer fra mange forskellige dele af ungdomsuddannelserne. Derfor har vi rent organisatorisk fordelt os i to forskellige sektioner: én for medlemmer der underviser på stx og hf, og én for medlemmer der underviser på hhx, htx, eux og eud. De to sektioner er hver især organiseret med en bestyrelse som arbejder for sine medlemmers specifikke interesser. De samarbejder dog også på forskellige interesseområder, fx om relevante kurser og udgivelsesideer, medlemsbladet Dansknoter m.m.


Generalforsamling i sektion for stx og hf

Generalforsamlingen blev afholdt den 6. oktober 2022 på Comwell Rebild bakker.
Den fandt sted i forbindelse med sektionens årsmødekursus. 


>Referat af generalforsamling oktober 2022 – Sektionen for stx og hf

>Årsberetning 2021-2022 – Sektionen for stx og hf 

>Vedtægter 2021 – Sektionen for stx og hf

Generalforsamling i sektionen for hhx, htx, eux, eud

Generalforsamlingen blev afholdt den 6. oktober 2022 på Comwell Rebild Bakker.
Den fandt sted i forbindelse med sektionens årsmødekursus. 


Referat fra generalforsamlinger, bestyrelsernes årsberetning og vedtægter.

>Referat af generalforsamling oktober 2022 – Sektionen for hhx, htx, eux og eud

>Årsberetning 2022 – Sektionen for hhx, htx, eux, og eud

>Vedtægter 2022 – Sektionen for hhx, htx, eux og eud

"Fokus for vores arbejde er dansklærere på stx og hf og i særlige situationer også offentlighed og medier. I bestyrelsen evaluerer vi fx årets opgaver i skriftlig dansk: Hvordan står det til med skriftligheden, hvordan fungerer opgaverne og genrerne, og hvordan vurderer censorer opgaverne? Og vi drøfter hvilke kurser vi skal have igangsat: Hvad rører sig i danskfaget, og hvad er der brug for af efteruddannelse?"

– Nina Sofie Llorente Munck, næstforperson i bestyrelsen for sektionen for stx og hf

Bestyrelsen for sektionen for stx og hf

Maren Pilgaard
Maren Pilgaard

Medlem af ledelsesgruppen

Lotte Prætorius
Lotte Prætorius

Medlem af ledelsesgruppen

Uni Vous Ortmann
Uni Vous Ortmann

Medlem af ledelsesgruppen

Birgitte Darger
Birgitte Darger

Bestyrelsesmedlem

Miriam Kruse
Miriam Kruse

Bestyrelsesmedlem

Anne Krogh Madsen
Anne Krogh Madsen

Bestyrelsesmedlem

Claus Petersen
Claus Petersen

Bestyrelsesmedlem

Nina Sofie Llorente Munck
Nina Sofie Llorente Munck

Bestyrelsesmedlem

Matilde Malmberg
Matilde Malmberg

Bestyrelsesmedlem

Jens Mann Christiansen
Jens Mann Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Rye Lund
Birgitte Rye Lund

Bestyrelsesmedlem

Tine Blohm Graversen
Tine Blohm Graversen

Bestyrelsesmedlem

Billede mangler
Christina Holst

Bestyrelsesmedlem

Michael Møller
Michael Møller

Suppleant

G-sektionens talsperson om danskfagets litteraturkanon

Mischa Sloth Carlsen
Mischa Sloth Carlsen

Talsperson om danskfagets litteraturkanon

"Vi bestræber os i bestyrelsen for hhx, htx, eux og eud på at have fokus på, hvad der rører sig i danskfaget på disse forskellige uddannelser. Vi arbejder fagligt og politisk, og vi ønsker at skabe gode kursustilbud, netværksmuligheder og undervisningsmaterialer til danskfaget ud fra en vinkling, der afspejler uddannelserne."

– Henning Nyegaard Holm, forperson i bestyrelsen for sektionen for hhx, htx, eux og eud

Bestyrelsen for sektion for hhx, htx, eux, og eud

 Henning Nyegaard Holm
Henning Nyegaard Holm

Forperson

Ditte Eberth Timmermann
Ditte Eberth Timmermann

Næstforperson / talsperson om danskfagets litteraturkanon (ORLOV)

 Bjarke Fredskild Pedersen
Bjarke Fredskild Pedersen

Kasserer

 Anne Haugaard Thomsen
Anne Haugaard Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Ove Hansen
Bjarne Ove Hansen

Bestyrelsesmedlem

Carsten Ullum
Carsten Ullum

Bestyrelsesmedlem

 Annette Düring Nielsen
Annette Düring Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Christina Reeder Ryborg Jørgensen
Christina Reeder Ryborg Jørgensen

Bestyrelsesmedlem (ORLOV)

Lise Fuur Andersen
Lise Fuur Andersen

Bestyrelsesmedlem

DANSKNOTER

DANSKNOTER

Sektionerne for ungdomsuddannelser udgiver sammen medlemsbladet Dansknoter, der udkommer og udsendes til alle medlemmer af de to sektioner fire gange om året.

Dansknoter er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Bladet kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes. Bladet udgives af Dansklærerforeningen med støtte fra Bladpuljen. Bladets linje og sammensætningen af redaktionen sker i samarbejde mellem bestyrelserne for ungdomsuddannelserne. Bladets redaktion er frivillig og ulønnet og består af gymnasielærere.

Se DANSKNOTER
Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2023 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving