To forskellige sektioner

Sektionen for stx og hf & Sektionen for hhx, htx, eux og eud

I Dansklærerforeningen har vi medlemmer fra mange forskellige dele af ungdomsuddannelserne. Derfor har vi rent organisatorisk fordelt os i to forskellige sektioner: én for medlemmer der underviser på stx og hf, og én for medlemmer der underviser på hhx, htx, eux og eud.

De to sektioner er hver især organiseret med en bestyrelse som arbejder for sine medlemmers specifikke interesser. De samarbejder dog også på forskellige interesseområder, fx om relevante kurser og udgivelsesideer, medlemsbladet Dansknoter m.m.

Generalforsamling i sektion for stx og hf

Generalforsamlingen den 7. november 2024 kl. 15:15-17:00 på Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Den finder sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus.

Dagsorden følger.

Se referat, årsberetning og vedtægter.

>Referat af generalforsamling oktober 2023 – Sektionen for stx og hf

>Årsberetning 2023 – Sektionen for stx og hf 

>Vedtægter 2021 – Sektionen for stx og hf

Generalforsamling i sektionen for hhx, htx, eux, eud

Generalforsamlingen den 7. november 2024 kl. 15:15-17:00 på Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Den finder sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus.

Dagsorden følger. 

Se referat, årsberetning og vedtægter.

>Referat af generalforsamling oktober 2023 – Sektionen for hhx, htx, eux og eud

>Årsberetning 2023 – Sektionen for hhx, htx, eux, og eud

>Vedtægter 2022 – Sektionen for hhx, htx, eux og eud

"Fokus for vores arbejde er dansklærere på stx og hf og i særlige situationer også offentlighed og medier. I bestyrelsen evaluerer vi fx årets opgaver i skriftlig dansk: Hvordan står det til med skriftligheden, hvordan fungerer opgaverne og genrerne, og hvordan vurderer censorer opgaverne? Og vi drøfter hvilke kurser vi skal have igangsat: Hvad rører sig i danskfaget, og hvad er der brug for af efteruddannelse?"

– Bestyrelsen for sektionen for stx og hf

Bestyrelsen for sektionen for stx og hf

Lotte Prætorius
Lotte Prætorius

Forperson

Maren Pilgaard
Maren Pilgaard

Næstforperson

Uni Vous Ortmann
Uni Vous Ortmann

Næstforperson

Birgitte Darger
Birgitte Darger

Bestyrelsesmedlem

Anne Krogh Madsen
Anne Krogh Madsen

Bestyrelsesmedlem

Claus Petersen
Claus Petersen

Bestyrelsesmedlem

Matilde Malmberg
Matilde Malmberg

Bestyrelsesmedlem

Michael Møller
Michael Møller

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Rye Lund
Birgitte Rye Lund

Bestyrelsesmedlem

Mathilde Lund Sinding
Mathilde Lund Sinding

Bestyrelsesmedlem

Henrik Romby Madsen
Henrik Romby Madsen

Bestyrelsesmedlem

Peter Graarup Westergaard
Peter Graarup Westergaard

Bestyrelsesmedlem

Tina Ulrik Øllgaard
Tina Ulrik Øllgaard

Suppleant

Nina Sofie Llorente Munck
Nina Sofie Llorente Munck

Suppleant

"Vi bestræber os i bestyrelsen for hhx, htx, eux og eud på at have fokus på, hvad der rører sig i danskfaget på disse forskellige uddannelser. Vi arbejder fagligt og politisk, og vi ønsker at skabe gode kursustilbud, netværksmuligheder og undervisningsmaterialer til danskfaget ud fra en vinkling, der afspejler uddannelserne."

– Bestyrelsen for sektionen for hhx, htx, eux og eud

Bestyrelsen for sektion for hhx, htx, eux, og eud

Christina Reeder Ryborg Jørgensen
Christina Reeder Ryborg Jørgensen

Forperson

Ditte Eberth Timmermann
Ditte Eberth Timmermann

Næstforperson / talsperson om danskfagets litteraturkanon

 Bjarke Fredskild Pedersen
Bjarke Fredskild Pedersen

Bestyrelsesmedlem og kasserer

Bjarne Ove Hansen
Bjarne Ove Hansen

Bestyrelsesmedlem

Carsten Ullum
Carsten Ullum

Bestyrelsesmedlem

 Annette Düring Nielsen
Annette Düring Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Josefine Bunch Schuricht
Josefine Bunch Schuricht

Bestyrelsesmedlem

Lise Fuur Andersen
Lise Fuur Andersen

Bestyrelsesmedlem

Ditte Bøgh Vindbjerg
Ditte Bøgh Vindbjerg

Suppleant

Annette Skovgaard
Annette Skovgaard

Suppleant

Henning Nyegaard Holm
Henning Nyegaard Holm

Ressourceperson

DANSKNOTER

DANSKNOTER

Sektionerne for ungdomsuddannelser udgiver sammen medlemsbladet Dansknoter, der udkommer og udsendes til alle medlemmer af de to sektioner fire gange om året.

Dansknoter er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Bladet kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes. Bladet udgives af Dansklærerforeningen med støtte fra Bladpuljen. Bladets linje og sammensætningen af redaktionen sker i samarbejde mellem bestyrelserne for ungdomsuddannelserne. Bladets redaktion er frivillig og ulønnet og består af gymnasielærere.

Se DANSKNOTER
Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2024 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving