Persondatapolitik Dansklærerforeningens Hus

-Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.


1. Generelt

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Dansklærerforeningens Hus indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Dansklærerforeningens forlag, indmeldelse i Dansklærerforeningen eller indgåelse af forfatter- illustratorkontrakt.  Derudover gælder den for personoplysninger som afgives i forbindelse med ansøgning om ansættelse i Dansklærerforeningen eller Dansklærerforeningens Hus

1.3
Dansklærerforeningens Hus A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dansklærerforeningen Hus A/S
Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C
CVR-nr.: 27 40 87 61
Telefon: 33 79 00 10
E-mailadresse: dansklf@dansklf.dk


2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1
Når du bruger vores webshop, indsamler vi følgende personoplysninger

2.1.1
Formålet for indsamling af persondata er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om din ordre hos os. Oplysninger om dine køb indsamles ligeledes for at kunne overholde relevant lovgivning vedrørende bogføring og regnskab. Vi indsamler de oplysninger du selv afgiver, når du handler hos Dansklærerforeningens forlag, som er navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde samt leveringsønsker. Personoplysninger givet i forbindelse med køb hos Dansklærerforeningens forlag er indtastet af kunden direkte på vores hjemmeside i forbindelse med købet.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er EU persondataforordningens art 6, stk. 1 litra b, c og f

2.1.3
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringsloven § 10.

2.1.4
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS, der forestår leveringen af de købte varer til dig samt til Godshotel som står for at pakke varerne til dig.
Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne – GLS og Godshotel – mangler.

2.2
Når du bliver medlem hos os, indsamler vi følgende personoplysninger

2.2.1
Formålet er at vi kan opfylde medlemsbetingelserne som du har ret til ved din indmeldelse.  Oplysningerne der gives ved dit medlemskab bruges til at sende medlemsblade og nyhedsbreve ud.  Derudover bruges de til kontingentopkrævning og til evt. køb via webshop samt registrereing og fakturering ved kursusdeltagelse og andre aktiviteter udført af dansklærerforeningens Hus.

2.2.2
De oplysninger du giver, når du melder dig ind i Dansklærerforeningen og når du opdaterer din profil er navn, adresse, e-mail, sektion, medlemstype, klassetrin indmeldelseskilde samt betalinsmetode. Oplysningerne tastes ind via vores hjemmeside eller på tilmeldingsblanket fx i forbindelse med messer eller kurser.

2.2.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6 stk 1.

2.2.4
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringsloven § 10.

2.2.5
Oplysninger om dit navn, adresse og medlemsnummer videresendes til Bladkompagniet til at udsende vores medlemsblade Dansk og Dansknoter. Det er Bladkompagniet der står for distribution af bladene.

2.3
Når du indgår en forfatter- eller illustratorkontrakt med os, indsamler vi følgende personoplysninger

2.3.1
Formålet er at vi kan opfylde de aftalte betingelser vi indgår overfor vores forfattere og illustratorer.

2.3.2
De oplysninger du giver til udarbejdelse af forfatter- og illustratorkontrakt er navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr nummer samt bankoplysninger. Oplysningerne gives i hardcopy som en del af den underskrevne kontrakt.

2.3.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6 stk 1.

2.3.4
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at dine personoplysninger opbevares i 5 år efter regnskabsårets udgang efter bogen ikke længere er sat til salg.


2.4
Når du ansøger om job hos os, behandles følgende personoplysninger

2.4.1
Formålet er at modtage ansøgninger med henblik på at besætte ledige stillinger hos Dansklærerforeningen og Dansklærerforeningens Hus.

2.4.2
Vi vil behandle de oplysninger som kandidaten har udfyldt i sin ansøgning, typisk navn, adresse, telefonnummer, mail, tidligere arbejdspladser. Persondataoplysningerne stammer fra informationer sendt på e-post eller alm brev fra ansøger.

2.4.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6 stk 1.

2.4.4
Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 år/mdr efter ansættelsesprocessen er afsluttet.


2.5
Når du indgår kontrakt med os som oplægsholder, indsamler vi følgende oplysninger

2.5.1
Formålet er at vi kan opfylde de aftalte betingelser vi indgår overfor vores oplægsholdere.

2.5.2
Vi vil behandle de oplysninger som oplægsholderen har udfyldt i kontrakten, typisk navn, adresse, cpr. Nummer, mail, telefonnumer og bankoplysninger.  Persondataoplysninger meddeles os via mail eller brev.

2.5.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6.

2.5.4
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringslovens § 10.


2.6
Når du tilmelder dig kursusaktivitet, indsamler vi følgende oplysninger

2.6.1
Formålet er at vi kan opfylde de aftalte betingelser vi indgår overfor vores kursister.

2.6.2
Vi vil behandle de oplysninger som kursisten udfylder ved kursustilmelding, typisk navn, adresse, mail og evt. anden faktureringsadresse. 

2.6.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6

2.6.4
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringslovens § 10.

2.6.5
Oplysningerne der gives i forbindelse med kursustilmeldingen indsamles via  Conference Manager kursussystem.  Vi har indgået databehandleraftale med Conference Manager.


2.7
Persondata til eksterne leverandører
I det omfang det er nødvendigt for driften af vores virksomhed deler vi persondata med leverandører af it services (databehandlere) samt eksterne revisorer samt andre samarbejdspartnere.


3. Dine rettigheder

3.1
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, jf.punkt 1.3.

3.2
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har til enhver tid ret til at anmode os om oplysning om blandet andet hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger som vi behandler om dig med en svarfrist på max 4 uger.  Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til dansklf@dansklf.dk.  Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.3
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er en fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.  Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.4
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

3.5
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at bestå af opbevaring.  Fx hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

3.6
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

3.7
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


4. Klage til Datatilsynet

4.1
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


5. Dokumentoplysning
Dette er 1. version af Dansklærerforeningens Hus persondatapolitik skrevet maj 2018.