Perspektiver i dansk. Grundbog

Perspektiver i dansk. Grundbog

Af Mads Rangvid og Mimi Sørensen
ISBN: 
9788779969933
Målgruppe: 
stx
hf
hhx
htx
eux

Perspektiver i dansk er en grundbog til hele gymnasieforløbet. Den dækker de fleste af fagets kerneområder og faglige mål. De enkelte kapitler er bygget op om et tema og kan betragtes som selvstændige forløb, der er lige til at gå til fra en ende af.

Levering 1-3 dage
Kr. 269,00
Medlemspris: Kr. 201,75 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Anmeldelser

Ekstramateriale

Grundbogen er opbygget således, at hver af de 11 kapitler kan læses selvstændigt som faglige forløb, der samler sig om et tema, som metodisk belyses ud fra fagets tre perspektiver: sprog, litteratur og medier. Men den er også organiseret, så den kan fungere som en håndbog, eleverne nemt kan slå op i og finde definitioner på centrale faglige begreber.

Kapitlerne veksler mellem fire grundlæggende elementer: 1) passager, der udfolder temaet og igangsætter refleksion; 2) indføringer i danskfagets analytiske grundbegreber; 3) tekster og opgaver, der træner begreberne og de analytiske kompetencer, både analytisk og kreativt, receptivt og produktivt; og endelig 4) en større skriftlig opgave.

De 11 temaer er:

 • Begyndelser
 • Sandhed, løgn og fiktion
 • Fortællinger om syndefald
 • Selvfremstilling på sociale medier
 • Taler i en terrortid
 • Argumenter for forandring (klimakrise)
 • Ud & se – rejser i lyrik
 • Sprog, klasse og magt
 • Fortællinger fra hjemstavnen
 • I krig med virkeligheden
 • Flygtninge i nyhedskredsløbet


Se uddrag fra bogen.

ISBN: 
9788779969933
Antal sider: 
312
Årstal: 
2018
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
Vægt: 
1.05
Anmeldelser: 


”Kapitlernes temaer er umiddelbart spændende, og en god del af dem giver mig inspiration til, hvordan man kan arbejde tematisk under det nye læreplansregime. Og måske kæmpe sig fri af den gamle læreplans opdeling i stofområder.
[…] Med Perspektiver i dansk har vi fået en god guide til, hvordan man bygger forløb op med flere perspektiver på emnet, såvel som en kompetent indføring i fagets metoder og begreber. Måske mere metoder og begreber end temaer.
[…] Fremhævet med fed skrift i teksten og både introduceret og gentaget på de farvede sider er der ingen tvivl om, at bogens primære sigte er begreber og metode; temaerne et instrument herfor.”

(Dansknoter 4/2018, December 2018. Af Oluf Carl Lindberg-Nielsen)
Læs hele anmeldelsen (pdf)

Billedanalysemodel
I skemaet herunder er der forslag til de enkeltdele, du kan komme ind på i en billedanalyse.
Download skemaet Billedanalysemodel (Word)

Indledningsmodeller
Her kan du se fire forskellige indledningsmodeller til en opgave om artiklen “Ud med sproget”.  
Download Indledningsmodeller (Word)


Kapitel 2 – SANDHED, LØGN OG FIKTION
Skriveskabelon: Men hvordan er det så i virkeligheden? – autenticitet og fiktionalisering i tv-serier
Download Skriveskabelon (Word)

Responsark: Men hvordan er det så i virkeligheden? – autenticitet og fiktionalisering i tv-serier
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL SANDHED, LØGN OG FIKTION
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 3 – FORTÆLLINGER OM SYNDEFALD
Skriveskabelon: “Hed august” - syndefaldet som motiv
Download Skriveskabelon (Word)

Responsark: “Hed august” - syndefaldet som motiv
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL FORTÆLLINGER OM SYNDEFALD
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 4 – SELVFREMSTILLING PÅ SOCIALE MEDIER
Skriveskabelon: Onlinekalender med kønne piger og sjofle kommentarer
Download Skriveskabelon (Word)

Responsark: Onlinekalender med kønne piger og sjofle kommentarer
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL  SELVFREMSTILLING PÅ SOCIALE MEDIER
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 5 – TALER I EN TERRORTID
Skriveskabelon: Tanker om terror
Download Skriveskabelon (Word)

Responsark: Tanker om terror
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL TALER I EN TERRORTID
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 6 – AGUMENTER FOR FORANDRING
Skriveskabelon: Argumenter for forandring
Download Skriveskabelon (Word)

Responsark: Argumenter for forandring
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL AGUMENTER FOR FORANDRING
Download Ekstramateriale (PDF)

Populærvidenskabelig artikel
EKSTRAMATERIALE TIL AGUMENTER FOR FORANDRING
Download Populærvidenskabelig artikel (PDF) 


Kapitel 7 – UD & SE – REJSER I LYRIK
Skriveskabelon: Kufferter
Download Skriveskabelon (Word)

Responsark: Kufferter
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL UD & SE – REJSER I LYRIK
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 8 – SPROG, KLASSE OG MAGT
Skriveskabelon: Rod – sprog og identitet
Download Skriveskabelon (Word)

ResponsarkRod – sprog og identitet
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL SPROG, KLASSE OG MAGT
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 9 – FORTÆLLINGER FRA HJEMSTAVNEN
SkriveskabelonPlanen – stedets betydning
Download Skriveskabelon (Word)

ResponsarkPlanen – stedets betydning
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL FORTÆLLINGER FRA HJEMSTAVNEN
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 10 – I KRIG MED VIRKELIGHEDEN
Skriveskabelon: En personlig mission – dokumentarens sandhedsværdi?
Download Skriveskabelon (Word)

ResponsarkEn personlig mission – dokumentarens sandhedsværdi?
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL I KRIG MED VIRKELIGHEDEN
Download Ekstramateriale (PDF)


Kapitel 11 – FLYGTNINGE I NYHEDSKREDSLØBET
Skriveskabelon: Medina i mediemøllen
Download Skriveskabelon (Word)

ResponsarkMedina i mediemøllen
Download Responsark (Word)

Hvis du vil arbejde videre
EKSTRAMATERIALE TIL FLYGTNINGE I NYHEDSKREDSLØBET
Download Ekstramateriale (PDF)