Prøveplanerne for folkeskolens prøver

Du finder prøveplanerne for folkeskolens prøver her: >uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer

Frister prøvefag

Læs mere om vigtige datoer og frister for folkeskolens prøver her: >uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister

Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøve

I bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver er de formelle krav og retningslinjer for forberedelse og afholdelse af prøverne i grundskolens 9. og 10. klasse beskrevet.
Du finder bekendtgørelsen her: >retsinformation.dk/eli/lta/2022/1224

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

I vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk for 9. klasse og den tilsvarende for 10. klasse finder du vigtigt stof om både forberedelsen og afviklingen af prøverne. Der kommer jævnligt nye vejledninger, så det er vigtigt, at du anvender den nyeste. I vejledningerne beskrives blandt andet opgivelser og tilrettelæggelse af prøverne, og det er også her du kan finde oversigt over vurderingskriterierne og vejledende karakterbeskrivelser. Prøvevejledningerne for både 9. og 10. klasse findes her: >uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger

Prøve på særlige vilkår

Skolelederen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.
Læs mere her: >uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar

Orientering til eleverne

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet folderen "Når du skal til prøve", som er en elevrettet folder med information om regler for brug af internettet og hjælpemidler under de forskellige prøver. Find link til folderen her: >uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/information-til-elever

Folkeskolens 9.-klasseprøver

Folkeskolens 9.-klasseprøver

Folkeskolens 10.-klasseprøver

Folkeskolens 10.-klasseprøver

Prøverelaterede materialer

Prøverelaterede materialer

Se alle vores udgivelser, som har relevans for prøverne nu og her, og som du kan lægge ind i dine fremtidige årsplaner.
Se materialerne
Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2024 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving