Prøver i dansk

Her kan du finde information om prøverne i dansk.

Prøveplanerne for folkeskolens prøver
Du finder prøveplanerne for folkeskolens prøver her:
uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-maj-juni-2021


Frister prøvefag
Læs mere om vigtige datoer og frister for folkeskolens prøver her:
uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister


Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver
I bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver er de formelle krav og retningslinjer for forberedelse og afholdelse af prøverne i grundskolens 9. og 10. klasse beskrevet. Du finder bekendtgørelsen her:
retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196 


Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk
I vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk for 9. klasse og den tilsvarende for 10. klasse finder du vigtigt stof om både forberedelsen og afviklingen af prøverne. Der kommer jævnligt nye vejledninger, så det er vigtigt, at du anvender den nyeste. I vejledningerne beskrives blandt andet opgivelser og tilrettelæggelse af prøverne, og det er også her du kan finde oversigt over vurderingskriterierne og vejledende karakterbeskrivelser. Prøvevejledningerne for både 9. og 10. klasse findes her:
uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger


Prøve på særlige vilkår
Skolelederen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. Læs mere her:
uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser 


Orientering til eleverne
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet folderen "Når du skal til prøve", som er en elevrettet folder med information om regler for brug af internettet og hjælpemidler under de forskellige prøver. Find link til folderen her:
uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/information-til-elever