Rundt om "Vores.net"


Vores.net giver elev såvel som lærer overblik over de brugerdrevne medier og kan både fungere som grundbog og som en fortællende opslagsbog. Vores.net giver eleverne forståelse for, hvad de gør, når de gør noget på nettet og mulighed for at afprøve og udvikle deres evner i at analysere websites og kommunikation på nettet.

Nedenstående kan du hente supplerende materialer til både elever og lærere
Du finder gode links, forklaringer og ekstra opgaver til flere af kapitlerne.

Der er et afsnit til læreren med en samling nyttige links der kan bruges i forlængelse af bogens lærervejledning.

Til hvert kapitel er der uddybende kommentarer til elevbogen, kopiark til gratis download og links til relevante websites og sociale platforme der omtales i bogen, herunder tre videointerviews med forfatteren Merete Pryds Helle.


Til læreren – Råd og vejledning om brugen af sociale medier

Kapitel 2 – Livets i vores net

Kapitel 3 – Teksterne i vores net

Kapitel 4 – Genrerne i vores net

Kapitel 5 – Adresserne i vores net

Kapitel 6 – Litteraturen i vores net
 

Køb bogen Vores.net

Køb bogen Vores.net. Lærervejledning


Print eller downloads
Hvis du printer eller downloader fra dansklf.dk til undervisningsbrug skal dette indberettes til Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen med Copydan.