Sansespor. Stoppesteder. Lærervejledning

Sansespor. Stoppesteder. Lærervejledning

Af Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen og Merete Schou von Magius
ISBN: 
9788772111551
Målgruppe: 
5.-6. klasse

Sansespor er inspireret af stedsteori og nyere forskning inden for creative writing. 

Levering 1-3 dage
Kr. 329,00
Medlemspris: Kr. 246,75 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Anmeldelser

Grundtanken i Sansespor er, at skriveudvikling hænger sammen med skrivelyst. Elevens personlige følelser, sansninger, oplevelser, associationer og indre billeder medfører en glæde ved selve skriveprocessen, der gør skrivningen meningsfuld og afspejler sig i kvaliteten af den endelig tekst.

I Sansespor bringes elevernes egne undersøgelser, eksperimenter og konkrete erfaringer i spil ud fra en sanse- og oplevelsesbaseret tilgang med tid til at stoppe op, sanse og inspireres til et konkret forestillingsindhold – uden forudgående fokus på krav om genrer og sprogbrug. 

Se uddrag fra bogen.

ISBN: 
9788772111551
Antal sider: 
40
Årstal: 
2020
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
MELLEMTRIN
Vægt: 
0.30
Anmeldelser: 


"Det er et læremiddel, hvor eleven er i spil med sine sanser og personlige oplevelser af forskellige fysiske steder - det være sig skolegården, busstoppesteder, sportspladser og forskellige steder i naturen. Det handler meget om, at eleven skal opsøge, opleve, sanse, fastholde og derved opnå en skrivelyst og på den måde få sat gang i en skriveproces. 

[…]  I bogen er der en guide til layout, der er fagtekster, brugstek­ster, litteratur og andre æstetiske tekster, som giver eleven et grundigt kendskab til de forskellige tekster og deres opbygning. Lærervejledningen er en stor hjælp til underviseren, med sine kopierbare sider, som er i et flot design. 

"[…]  Materialet lægger op til undervisningsdifferentiering, da læremidlets metode tager udgangspunkt i den enkelte elevs erfaringer og forudsætninger, hvilket understøttes af de forskellige læringsstile."
​(Læsepædagogen 6/2020. Af Jane Porsborg Lindgren) 


"[…] Materialets ypperste kvalitet er troen på åbenheden og kreativitetens frie rammer. Materialet leverer gode udgangspunkter, en smule struktur og en masse hjælp til at fastholde den åbne, frie ide. Det er overskueligt og realistisk. De stoppesteder, materialet foreslår, er enten meget let tilgængelige eller lette at modificere til noget, som er let tilgængeligt. Lærervejledningen gør forholdsvis kortfattet rede for teorierne bag materialet, den slags er altid godt at få forstand af - og så er der en fin guide til den ellers forholdsvis selvindlysende elevbog.”
(Folkeskolen.dk, 11. august 2020. Af Alice Buchhave Nørlem)
Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk