Forside / Serier og systemer / SAFARI – nyt dansksystem til mellemtrinnet

SAFARI – nyt dansksystem til mellemtrinnet

På opdagelse i tidens tekster


SAFARI
af Trine May er et nyt og moderne dansksystem til mellemtrinnet. Med SAFARI går klassen på opdagelse i tidens tekster og lærer at navigere i et mangefacetteret tekstlandskab. På rejsen indbydes til refleksioner, samtaler og kreative aktiviteter, hvor eleverne bruger både hoved, hænder, mund og krop.

Fokus er på moderne tekster i mange afskygninger, og eleverne føres rundt i et inspirerende og varieret udvalg fra alle faghæftets tre tekstkategorier: litteratur og andre æstetiske tekster, fag- og brugstekster.

På rejsen møder eleverne noveller, podcasts, film, billedbøger, fotos, biografier, SoMe-tekster, reklamer, digte og webtekster. Digitale medier blander sig naturligt med analoge, for digitale medier er en naturlig del af elevernes verden.

Afsættet er en undersøgende, kreativ og samarbejdende tilgang. Opgaver er erstattet af aktiviteter, og arbejdshæfter er erstattet af scrapbøger. Den enkelte elevs personlige scrapbog bliver ikke bare et minde om et skoleår, men også en faglig ressource for eleven.

Hvert kapitel har tre dele: OPLEV OG UNDERSØG, SELVSKAB og DEN STORE TILBAGEDYST.

SAFARI er et selvstændigt parallelspor til serien Læs! Læs! Læs!, og de to spor kan benyttes uafhængigt af hinanden. Tilsammen kommer de rundt i alle kroge af danskfaget. SAFARI dækker kompetenceområderne fortolkning, fremstilling og kommunikation.

God safari!

Trine May og Dansklærerforeningens Forlag - Forsideillustration: Stian Hole

Se katalog om SAFARI:
>Download SAFARI-katalog.

Her finder du arbejdsark til SAFARI 4:
>dansklf.dk/safari-4-arbejdsark

SAFARI – nyt dansksystem til mellemtrinnet

KATALOG

Syv gode grunde til til at vælge SAFARI

I SAFARI-kataloget kan du læse mere om SAFARI, se uddrag fra fællesbøger, scrapbøger og lærervejledninger og derigennem danne dig et indtryk af systemet og få en fornemmelse af strukturen, tekstvalget, aktiviteterne og samarbejdsformerne. Du kan også læse om de tanker, der ligger bag dansksystemet SAFARI.

Du kan også printe kataloget og dele det med dine kollegaer.

Print kataloget

ÅRSPLANER

Et bud på en færdig årsplan med SAFARI

Årsplanen er tilpasset dansksystemet SAFARI. Den kan fungere som inspiration og ideoplæg til, hvordan systemet kan tænkes ind i din øvrige årsplan for danskfaget i 3. klasse. Den følger systemets syv kapitler og inddrager tillige de kreative aktiviteter i scrapbogen, der hører til det samlede materiale.

Hent årsplanen
ÅRSPLANER

E-BØGER TIL TAVLEN

Fællesbøger og scrapbøger til SAFARI findes også som e-bøger til tavlen.
Se e-bøgerne
E-BØGER TIL TAVLEN

UDGIVELSESPLAN

SAFARI til 3. og 4. klasse er udkommet. (Vejledningen til 4. klasse udkommer foråret 2024). Er du allerede i fuld gang – eller planlægger du at arbejde med SAFARI 4 allerede dette skoleår, kan du få fat i de første kapitler af vejledningen ved at skrive til forlag@dansklf.dk.

Efterår 2024:
Udkommer SAFARI til 5. klasse.

Efterår 2025:
Udkommer SAFARI til 6. klasse.

Følg udviklingen på Instagram
SAFARI
har sin helt egen Instagramprofil. Her kan du følge med i udviklingen af systemet, deltage i konkurrencer og få gode idéer til din undervisning.
>instagram.com/safari__dansksystem/

UDGIVELSESPLAN

VIDEO

Se den erfarne og prisbelønnede Trine May præsentere SAFARI i denne video.


GRATIS KURSUS

Få et gratis SAFARI-kursus på jeres skole

Hvis I vil vide meget mere om SAFARI, kan I få et gratis kursus med Trine May på jeres skole. Her får I en grundig indføring i systemet og tankerne, der ligger bag. I får et overblik over systemets struktur, didaktikken udfoldes, og I ser eksempler fra testklassernes arbejde.

Eneste krav er, at I kan samle 24 dansklærere i 3.-6. klasse. I kan evt. slå jer sammen med en eller flere naboskoler, eller I kan slå kurset op i kommunen.

Er I interesseret i et gratis kursus, så send en e-mail til Trine May på: trinemay@gmail.com.

GRATIS KURSUS

Anmeldelse af SAFARI 3 – Folkeskolen.dk

"Igen et pletskud til danskundervisningen

Nyt dansksystem til mellemtrin er aldeles fremragende og bygget op så eleverne både træner gruppearbejde og får en bog med sig videre som minde om det, de har lært og læst. Vær dog opmærksom på, at læsningen skal trænes på anden vis.

Det er i sandhed en safari, de tages med på, gennem æstetiske tekster, fagtekster og brugstekster. De tre forskellige former for tekster er nogenlunde ligeligt repræsenteret i systemet, med en lille overvægt på litteratur. Bogens brug af de fire teksttyper lægger sig således op ad kravene i fælles mål.

[…] består af en grundig og udførlig vejledning til læreren. Her er alt hvad hjertet kan begære af didaktiske tanker, fagligt indhold, kopiark og struktur for de forløb, der er i de enkelte kapitler.

[…] Systemet er tydeligt gennemtænkt og gennemarbejdet, som dansklæreren er vant til med andre materialer fra forfatterens hånd. Det hele præsenteres i lækre opsætninger med varierede illustrationer, der passer til teksterne. Den store variation er en klar fordel; der er noget for en hver smag, vil jeg mene. Så står man på skolen og skal have nyt materiale til at dække den del af danskfaget, der ikke er læseundervisning, får man med Safari 3 et virkelig relevant bud på et sådant. Det er bare at pakke kufferten og tage på opdagelse. God rejse."

(folkeskolen.dk, 2. februar 2024. Af Anne Skovmark)

Anmeldelse af SAFARI 3 – Læsepædagogen 2/2023

"[…] I "Safari" arbejdes der med kom­petenceområderne fortolkning, fremstilling og kommunikation.

[…] Førstehåndsindtrykket skaber forventning om et spændende og tidssvarende system, og man bli­ver bestemt ikke skuffet. Både de velvalgte og oftest mul­timodale tekster samt didaktikken lever på bedste vis op til forsidens deklaration: På opdagelse i tidens tekster. Der arbejdes med en un­dersøgende og oplevelsesbaseret tilgang til teksterne, som på fine­ste vis understøttes og retningsbe­stemmes af fællesbogens faglige oplæg og aktiviteter.

Fællesbogen er inddelt i 7 ka­pitler, som alle følger strukturen: Oplev og undersøg, Selvskab og Den store tilbagedyst. Farvekoder og symboler tydeliggør, hvad der aktuelt arbejdes med, og om det foregår alene, med en makker, i en gruppe eller samlet i klassen. De danskfaglige input (herunder grammatik) er korte og præcise, og oplæggene til samtaler og egenproduktion er velstrukturere­de og motiverende.

Det skal fremhæves, at det varierede tekstvalg: novelle, bil­ledbog, kortfilm, lydfortælling, billeder, kortfilm, reklamer m.m. gør, at elever med svage afkod­ningsfærdigheder kan deltage på lige fod med kammeraterne ( de skriftbårne tekster oplæses af læreren for hele klassen). Par- og gruppearbejdet er struktureret således, at alle uanset niveau har en veldefineret rolle. De selvstæn­dige opgaver og arbejdet i scrap­bogen giver rum for differentiere­de besvarelser formentlig af svingende kvalitet, men for læreren er der her værdifuld vi­den at hente om den enkeltes udbytte af arbejdet.

[…] Lærervejledningen er grundig og indeholder ud over didaktiske begrundelser/anbefalinger vejled­ning og inspiration til de enkelte kapitler i fællesbogen samt 25 kopiark.

Scrapbogen erstatter den klassi­ske arbejdsbog. Her indsætter eleverne de produkter, tanker og ideer, som skabes gennem arbej­det med fællesbogen. Mange ele­ver vil nyde muligheden for at klippe, klistre og tegne i bogen, der udmærker sig ved, at der både er plads til elevernes individuelle opsummering, kreativitet og for­dybelse.

Layoutet er yderst vellykket og æstetisk tilfredsstillende. Fælles­bogens fotos og illustrationer er varierede og indbyder til fordybel­se. De tilhørende arbejdsopgaver/ aktiviteter præsenteres i en over­skuelig og let genkendelig ramme, således at der er en tydelig struk­tur på trods af det sprælske billed­udvalg.

Scrapbogens layout er ligeledes indbydende og vil med sine flotte marginer og skabeloner give et løft til elevernes udfyldning i form af tekst, tegning, billeder m.m. Safari 3 får min varmeste anbe­faling."

(Læsepædagogen 2/2023. Af Berit Rye Windfeld)

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2024 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving