Dansk er ...


Eleverne på mellemtrinnet har øjne og ører med sig. De iagttager verden og de undrer sig. Som skoleelever er de let øvede, og de basale erfaringer med danskfaget, de har gjort i de første klasser, skal nu automatiseres og nuanceres.

Eleverne skal udvikle en rutine, og de skal udfordres fagligt. Den stolthed og frihed, der er forbundet med at kunne læse og skrive selv, at kunne lytte opmærksomt til andre og at kunne udtrykke sig selvstændigt, er danskfaget i høj grad med til at udvikle.

DANSK ER … omfatter en række grundbøger og arbejdshæfter til danskundervisningen på mellemtrinnet, der kan kombineres med hinanden eller supplere andre materialer, som klassen i forvejen har og arbejder med.

Inden for systemet DANSK ER … udvikles og udgives der tydeligt strukturerede og profilerede materialer til de danskfaglige områder: litteraturlæsning, genrelæsning og -skrivning, forfatterskabslæsning, faglig læsning, sprog og skriftlighed, medier og selvlæsning.

Se, og køb bøgerne i serien: