Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen


Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen er et materiale fra Danskfidusen, der bidrager til, at eleverne bliver aktive og interesserede skriftsprogsbrugere. Målet er at gøre eleverne i børnehaveklassen læseforberedte, og at gøre dem bevidste om, at sprog er spændende og vedkommende. 

Med udgangspunkt i Den store sprogfidusbog - klassens fælles kæmpebog - handler det om at skabe interesse og motivation for at ville lære at læse hos alle elever. Materialets fokus er en målrettet styrkelse og udvikling af elevernes sprogforståelse og ordforråd, der udvikles sideløbende med, at der arbejdes med bogstavkendskab, sproglydsopmærksomhed og genrekendskab. 

Sammen med Læsefidusen og Læsefidusens klassekammerater skal eleverne bl.a. på bogstavjagt, på ordjagt, finde sammensatte ord, arbejde med rim og remser og klappe stavelser. De går på opdagelse i udvalgte billeder, læser tegneserier, fagtekster og gysere, genfortæller eventyr, læser og skriver korte historier, ord og navne. 

Arbejdshæftet Min egen sprogfidusbog indeholder både individuelle opgaver, som relaterer sig til kæmpebogen Den store sprogfidusbog, og arbejdsopgaver, der har som mål, at eleverne får tilegnet sig alfabetet, herunder bogstavernes navn, udseende og lyd. Arbejdshæftet indeholder desuden forlydsopgaver, rimopgaver, tegneopgaver og skriveopgaver. 

TIl materialet udkom i foråret 2009 en forældrefolder, der formidler ideer og inspiration til forældre, når der skal støtte deres børns begyndende arbejde med læsning og skrivning i skolen. 

I efteråret 2009 udkom endvidere en stribe små bøger til den opdagende læsning i børnehaveklassen, der på handlings- og ordniveau er tæt knyttet til kæmpebogen. 

Anmeldelse 
"Lærerens bog er en uundværlig vejledning med gode anvisninger og hjælp til at udvikle børnenes ordforråd og sprog." (Folkeskolen 2008)

"...et meget stort materiale med mange muligheder, og det er bestemt ikke kedeligt. Det er særdeles velegnet til brug i børnehaveklassen, og det gælder ikke mindst i arbejdet med vores tosprogede elever." (Folkeskolen 2008)


Se, og køb bøgerne i serien: