Illustreret verdenslitteratur

Kriteriet for udvælgelsen af værkerne til serien Illustreret verdenslitteratur er ganske enkelt, at de udvalgte tekster er klassikere. Det vil sige, at de til enhver tid skal kunne sige en læser noget vigtigt om fundamentale menneskelige og sociale relationer. Relationer, der vægtes og vurderes forskelligt til forskellige tider, hvilket er med til at gøre teksten aktuel.

Det er tanken, at læseren skal få syn for både det enkelte værks mangetydighed og for nogle af dets finesser, stilistiske finurligheder og krummelurer. Hensigten er ikke, at man absolut skal forstå værket, men at man skal få lyst til at forstå det.

Udformningen bygger på, at tekst og illustrationer skal udgøre et mangetydigt værk i dyb respekt for originalen. Der er altså ikke tale om en enstrenget nedskrivning eller genfortælling, men om en koncentreret gendigtning i ord og billeder, der forbliver tro over for værkets genre, stil og kompleksitet.

Oscar K står for teksten i de forskellige udgivelser, der illustreres af enten Dorte Karrebæk eller Lilian Brøgger.

Teksterne om serien Illustreret verdenslitteratur er skrevet af Oscar K, Jens Raahauge og Søren Peter Hansen.


Supplerende materiale
Find gode ideer til hvordan serien kan bruges i undervisningen, samt se faktafilm og interviews herunder:

Om Cervantes' Don Quijote

Om Goethes Den unge Werthers lidelser

Om Shakespeares Hamlet

Om Voltaires Candide

Om Raymond Chandlers Den store søvn  

Ovenstående materiale er udarbejdet af Oscar K., Jens Raahauge og Søren Peter Hansen.


Verdenslitteraturen - klassikere i nye klæder
Faktafilm
: Interview om et litteraturformidlingsprojekt med skuespiller, Marita Dalsgaard og Jens Raahauge fra Dansklærerforeningens folkeskolesektion.
►Se filmen


Interview
Oscar K og Jens Raahauge samtaler om serien Illustreret Verdenslitteratur.
Se interview


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.


Se, og køb bøgerne i serien: