Raahauge-serien


Raahauge-serien er inspirerende hæfter der hver indkredser et centralt tema i folkeskolen på en måde der rækker ud over den snævre kompetencetænkning der præger de fælles læringsmål. I veloplagte og causerende tekster kobles erfaringer og oplevelser med danskfaget fra et langt lærerliv. 


Se, og køb bøgerne i serien: