Handelsbetingelser for køb på dansklf.dk

dansklf.dk ejes og drives af Dansklærerforeningens Hus A/S, CVR-nr. 27408761, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C.

Generelle vilkår:


Priser
Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv 25 % moms.


Bestilling
Dansklf.dk/shop er åben 24 timer i døgnet. Ved vedligeholdelse kan shoppen være lukket i kortere perioder. For at handle på dansklf.dk/shop skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Kunder under 18 år kan købe varer, hvis de kan dokumentere værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. For at handle vælger du de ønskede varer og lægger dem i indkøbskurven. Du kan rette i indholdet af indkøbskurven helt frem til selve bestillingstidspunktet. Undervejs i købsprocessen kan du altid løbende tjekke indholdet og prisen for materialerne. Betaling for fragt bliver først udregnet umiddelbart inden betaling. Når du er klar til at bestille, klikker du på indkøbskurven. Her skal du indtaste faktureringsadresse samt vælge leveringsform og betalingsform. Du kan ændre indholdet i indkøbskurven frem til, at du trykker på knappen "Til kassen".


Medlemsrabat
Medlemmer skal være logget ind for at opnå medlemsrabatten i shoppen. Medlemmer af Dansklærerforeningen får 25 % rabat på ét eksemplar af alle udgivelser fra Dansklærerforeningens Forlag. Medlemskabet skal være gældende, og du skal være logget ind som medlem for at opnå rabatten i shoppen. Hvis du ikke tidligere har været logget ind, kan du bestille en ny adgangskode her

Øvrige kunder skal ikke være logget ind for at handle.


Ordrebekræftelse
Når du har gennemført en bestilling, modtager du via e-mail en ordrebekræftelse for vores modtagelse af bestillingen. Der er først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse på e-mail fra os. Vi tager forbehold for udsolgte varer


Betaling
Du kan vælge at betale på følgende måder:

Med kort
Dankort, VISA/Dankort, Visa og Mastercard/Eurocard. Vi hæver først beløbet på kontoen, når varen afsendes fra os/vores lager.

Faktura/Elektronisk faktura (EAN)
Vi sender en faktura sammen med bestillingen. Hvis faktureringsadressen er til kommuner eller skoler med EAN-nummer, skal du huske at påføre dette på bestillingen. Hvis du har angivet et EAN-nummer, sender vi en elektronisk faktura.
Betalingsfristen er 14 dage.


Fragt og ekspedition​
Alle bestillinger leveres med GLS.
For at gøre det så fleksibelt som muligt, kan du vælge mellem forskellige forsendelsesmetoder

  • GLS levering til erhvervsadresse kr. 59,00
  • GLS levering til GLS pakke shop kr. 59,00
  • GLS levering til privatadresse kr. 69,00
  • GLS levering til udlandet kr. 149,00

Alle fragt-og ekspeditionspriser er i DKK og ekskl. moms.

Erhvervsadresse: Pakken bliver leveret direkte til din virksomhed. Levering sker med GLS.

GLS-pakkeshop: Pakken bliver sendt med GLS til en af de mere end 1000 pakkeshops i Danmark. Du vælger selv den pakkeshop, som passer bedst. GLS sender en e-mail og evt. en SMS, når pakken er klar til afhentning i pakkeshoppen. Husk at medbringe pakkens ID samt billedlegitimation ved afhentning af pakken.

Privatpakke: Levering til privatadresse sker med GLS. Hvis du ikke er hjemme på leveringstidspunktet, efterlader chaufføren et kort med pakkenummer og telefonnummer. Du kan derefter kontakte GLS og aftale en ny leveringsdag og evt. anden leveringsadresse.

Bemærk!
Ved levering uden for EU kan det nationale toldvæsen opkræve told og moms af forsendelsen. Dansklærerforeningens Forlag er ikke ansvarlig for, om det nationale toldvæsen opkræver dette beløb eller ej. I nogle tilfælde opkræver toldvæsenet beløbet fra transportøren, som derefter opkræver det fra dig som modtager.


Leveringstid
Alle forsendelser ekspederes så hurtigt som muligt. Som udgangspunkt vil du modtage din bestilling inden for 1-3 dage.


Retur og fortrydelsesret
Du har 14 dages returret hos dansklf.dk. Hvis du ønsker at returnere varen, skal du først kontakte os på salg@dansklf.dk. De 14 dages returret betyder, at du skal returnere varen inden for 14 dage. Ved returnering skal varen være i samme stand som ved modtagelsen og ledsaget af en kopi af din følgeseddel eller faktura. Varen skal pakkes forsvarligt ind, helst i pap, så den ikke tager skade under transport. Det er kundens ansvar, at varen ikke er blevet skadet ved returnering. Dansklf.dk forbeholder sig ret til at refundere beløbet forholdsmæssigt ved modtagelse af skadede eller brugte varer. Du skal selv betale fragtomkostningen ved at returnere varen. Såfremt det returnerede opfylder kravene, vil du senest 14 dage efter modtagelse hos os få tilbageført beløbet til din konto.


Reklamation – hvis der er noget galt med varen
Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at man som kunde kan klage over fejl og mangler ved varen som er opstået inden 24 måneder efter købet. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Kunder skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter opdagelse af mangel ved varen. Vi anbefaler, at reklamationen sker så hurtigt som muligt og inden for to måneder, efter fejlen blev opdaget. 

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til salg@dansklf.dk eller telefonisk på 33 79 00 10. Hvis du vil returnere en vare, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Afhængig af den konkrete situation vil du modtage videre instrukser om returprocessen. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os.

Husk, at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage. Og husk at få en kvittering for afsendelse. Kunden har selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysninger om fragtomkostninger samt evt. ”track and trace”-nummer. Bemærk, vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.


Køb af digitale udgivelser – Databehandlingsaftale (NB! Gælder kun ved køb af iBøger)
Ved bestilling af digitale udgivelser (iBøger), er det en forudsætning for aktivering af eNøglerne, at din uddannelsesinstitution har indgået en databehandlingsaftale med Dansklærerforeningens Forlag A/S, CVR nr. 27408761. Har din uddannelsesinstitution ikke allerede indgået en sådan aftale, fremsender Dansklærerforeningens Forlag en separat mail med aftalen, som bedes underskrevet og sendes retur til dansklf@dansklf.dk hurtigst muligt og senest 14 dage efter modtagelse.
Se databehandlingsaftale – iBøger.

Aktiveres eNøglerne, uden at vi har modtaget en underskreven databehandlingsaftale, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel og uden kompensation at lukke for eNøglerne, indtil forholdet er blevet bragt i orden.


Licensvilkår
Indkøbte licenser skal aktiveres senest 1 år efter købsdatoen. Licenser, der ikke er aktiveret senest 1 år efter købsdatoen, vil derefter være ugyldige.

Definition
Ved det licenserede forstås den leverede onlineadgang til de produkter, som licenstager har købt licens til af Dansklærerforeningens Forlag A/S.

Omfanget af licensretten
Ved modtagelse af nærværende licensvilkår og betaling af de licensafgifter, som er knyttet til licensen, opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede, samt til senere opdateringer i overensstemmelse med nærværende licensvilkår. Alene de brugere, Dansklærerforeningens Forlag A/S i henhold til nærværende licensvilkår har udstedt password/givet adgang til efter aftale med licenstager, er berettiget til at anvende det licenserede.

Licenstager må ikke give tredjemand adgang til det licenserede via onlineservice, internet, intranet eller på anden måde, ligesom licenstager ikke må videregive de udstedte passwordstil tredjemand. En bruger må alene foretage logon til det licenserede fra en pc ad gangen. Er licenstager en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, m.v. må licenstager heller ikke give andre medarbejdere end de brugere, Dansklærerforeningens Forlag har udstedt password/givet adgang til, adgang til det licenserede via onlineservice, internet, intranet eller på anden måde, eller videregive de af udstedte passwords til sådanne andre medarbejdere. Licenstager er forpligtet til at sørge for, at licenstagers medarbejdere/brugere er informeret om og overholder nærværende licensvilkår, samt respekterer Dansklærerforeningens Forlag ophavsrettigheder. Dansklærerforeningens Forlag er berettiget til – til enhver tid – at kontrollere, at nærværende licensvilkår overholdes.

Ajourføring
Dansklærerforeningens Forlag ajourfører løbende det licenserede.

Rettigheder
Dansklærerforeningens Forlag har ophavsret og enhver anden rettighed til det licenserede. Licenstager skal respektere forlagets rettigheder, og licenstager er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det licenserede til tredjemand. Licenstager må ikke bryde eller ændre sikkerhedskoder eller på anden måde ændre i det licenserede.

Kopiering
Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Ansvar og erstatning
Det licenserede gives i licens, som det er, uden nogen former for garanti.
Dansklærerforeningens Forlag vil bestræbe sig på at indholdsmæssige fejl og uhensigtsmæssigheder rettes løbende.
Dansklærerforeningens Forlag er ikke ansvarlig over for licenstager for indirekte skade eller følgeskader i forbindelse med brugen af det licenserede.

Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlige overfor hinanden i tilfælde af force majeure hos en part eller dennes leverandører.

Opsigelse og ophør
Licensen er gældende, indtil licensen udløber i henhold aftale ved købstidspunktet. I tilfælde af licenstagers manglende overholdelse af licensvilkårene er Dansklærerforeningens Forlag berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve licensen, uden økonomisk kompensation.

Overdragelse
Licenstager må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden Dansklærerforeningens Forlags skriftlige accept.


Persondata
For at kunne handle på dansklf.dk skal du som minimum oplyse:
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om de købte varer i fem år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvis du opretter et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os om det.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansklærerforeningens Hus via e-mail dansklf@dansklf.dk

Persondatapolitik
I henhold til EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, er vi forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Læs mere i vores Persondatapolitik 


Cookies
Ved at benytte dansklf.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til vores kunders behov og interesser. Cookies husker fx, hvad man har lagt i indkøbskurven, om man tidligere har besøgt siden, om man er logget ind, og hvilket sprog og valuta man gerne vil have hjemmesiden på.


Lovvalg og værneting
Køb af varer på dansklf.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Købelovens mangelregler finder anvendelse.


Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, som ikke kan løses i mindelighed ved direkte henvendelse til os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby via  www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, som er dansklf@dansklf.dk.