Serier og systemer

Mange af bøgerne fra Dansklærerforeningens Forlag er udgivet i enten en serie eller et åbent system.

Her kan du se alle serierne og systemer.

Til Grundskole

Serien Billedroman kan danne udgangspunkt for klassens første litteraturarbejde og også styrke elevernes interesse for at læse i fritiden. Historierne har vægt på spænding, action, gys og humor, og så er der noget at tale om, når bogen er læst. Læs mere om serien.

 

Serien Børneroman er frilæsningsbøger i læsevenligt sprog og layout til de 8-11-årige.
Børneromaner udgives i små serier af tre bøger, og er planlagt til at udkomme i forskellige genrer og i tre niveauer. Læs mere om serien.
 

 

 
Dansk er… omfatter en række nye grundbøger og arbejdshæfter til danskundervisningen på mellemtrinnet, der kan kombineres med hinanden eller supplere andre materialer, som klassen i forvejen har og arbejder med. Læs mere om serien.
 
Danskfidusen er et dansksystem til 0., 1. og 2. klasse. Den lille abe, Læsefidusen, er omdrejningspunkt for materialerne i Danskfidusen. Læsefidusen symboliserer den tryghed og nærhed, som læsning også drejer sig om for børn. Læs mere om serien.

 

EKKO-serien kobler fiktion og fakta. Det unikke ved seriens bøger er ligestillingen af fiktion og fakta. I bøgernes første del præsenteres en illustreret fiktiv fortælling, mens anden del præsenterer faktuelle oplysninger og autentiske fotos om det emne den fiktive historie handler om. Læs mere om serien.

 

Frit for fantasi er kvalitetslitteratur til unge læsere. Seriens mål er at give eleverne i de ældste klasser en række gode historier i en litterær form af høj kvalitet. Alle romaner er skrevet af etablerede voksenforfattere – nogle allerede velanskrevne, andre yngre og godt på vej. Læs mere om serien.

 

Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen er et materiale fra Danskfidusen der bidrager til at eleverne bliver aktive og interesserede skriftsprogsbrugere. Målet er at gøre eleverne i børnehaveklassen læseforberedte, og at gøre dem bevidste om at sprog er spændende og vedkommende. Læs mere om serien.

 

Illustreret verdenslitteratur åbner unge læseres øjne for nogle af verdenslitteraturens markante værker. Læseren skal få syn for både det enkelte værks mangetydighed og for nogle af dets finesser, stilistiske finurligheder og krummelurer. Hensigten er ikke, at man absolut skal forstå værket, men at man skal få lyst til at forstå det. Læs mere om serien.

 

Kanonserien præsenterer de 14 kanonforfattere, strømninger og tendenser på deres tid, prøver på deres kunnen og eksempler på deres aktualitet i dag. Bøgerne er henvendt til elever i folkeskolens ældste klasser og i de gymnasiale uddannelser. Læs mere om serien.

 

LÆSEFIDUSEN – et helt NYT dansksystem til indskolingen
Læsefidusen er bygget op omkring danskfagets kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Eleverne skal lytte, tale, læse, skrive, opbygge viden om og erfaringer med det danske sprog i både fiktions- og faktatekster. Læs mere om systemet.

 

Læs lydlet 0 er en serie af lydlette bøger til den allerførste læsning. Alle tekster er korte og lydlette, med mange gentagelser og med stor grad af støtte i illustrationerne. Serien består af læsebogen På Nyø, samt 24 små læsebøger i to niveauer. Læs mere om serien.

 

Lydlet læsning er en serie til børnehaveklassen og begyndelsen af 1. klasse. De 12 bøger i Lydlet læsning er bl.a. skrevet ud fra principper om at bekendthedsgraden skal være stor, at illustrationerne skal være medtænkt fra begyndelsen og at der skal være en vedkommende handling og en tydelig pointe. Læs mere om serien.

 

Læsefidusens kapitelbøger er velegnede til den fælles læsning i klassen og til selvlæsning i 1.-2. klasse. Det er sjove, spændende og letlæste bøger hvor de mange illustrationer støtter læsningen, og hvor bøgernes opsætning og layout understøtter læseligheden. Læs mere om serien.

 

MaxMofo
Serien til drenge der ikke gider læse, men hellere vil spille computerspil. Læs mere om serien.

 

 

Min historie giver elever i 5.-7. klasse mulighed for at læse skønlitterære biografier. Der er tale om huskehistorier der rummer eksistentielle dybder og pointer formuleret med indlevelse og med målgruppen for øje. Læs mere om serien.

 

Os fra Blomsterkvarteret er humoristiske, poetiske, tankevækkende og billedrige fortællinger om hverdagens oplevelser, når man er barn og møder den voksne eller halvvoksne verden. Serien er tænkt både til selvlæsning og til brug i litteraturundervisningen. Læs mere om serien.
 

 

Otto og Lea er sjov og motiverende læsetræning. Bøgerne rummer små gætteopgaver og enkle læseforståelsesopgaver. De kan indgå i et dansksystem eller selv udgøre læsestoffet i undervisningen. Læs mere om serien.

 

Raahauge-serien er inspirerende hæfter der hver indkredser et centralt tema i folkeskolen på en måde der rækker ud over den snævre kompetencetænkning der præger de fælles læringsmål. I veloplagte og causerende tekster kobles erfaringer og oplevelser med danskfaget fra et langt lærerliv. Læs mere om serien.

 

Sæt spor-serien er undervisningsbøger rettet mod elever i udskolingen. Serien indeholder bøger med fokus på både skriftlighed, læsning og den mundtlige prøve. Læs mere om serien.
 

 

I STJERNESKUD-SERIEN er det centrale at eleverne skal læse, skrive og stave i sammenhæng. Læs mere om serien.
 

 

Tea i Elverland er en læse-let-serie til de 9-13-årige spændingslæsere. Bøgerne er velegnede til både undervisning og selvlæsning. Sproget er enkelt med korte sætninger og en god rytme. De tre bind er smukt illustreret af Gabriel Diaz. Læs mere om serien.

 

Året rundt med Læsefidusen​ er en lille serie på fire hæfter hvor Læsefidusen stiller spørgsmål til barnet om årstidens vejr, tøj og ting. Barnet farver, tegner og skriver sine svar i hæftet. I nogle af svarene skal barnet selv bygge ord af bogstaver. Læs mere om serien.