Ord fra forfatterskolen

Det svære valg

Kari Sønsthagen, leder af Forfatterskolen for Børnelitteratur, om samarbejdet bag Skrædder i Helvede og udvælgelseskriterierne for bogens tekster:

"Det var en drøm af en opgave, som Katja Tang-Petersen (tidl. chefredaktør på Dansklærerforeningens forlag) og Charlotte Pardi (leder af Illustratorgruppen, under Dansk Forfatterforening) i sin tid henvendte sig til mig med.

De spurgte, om Forfatterskolen for Børnelitteratur ville være med til at lave en ny illustratorantologi. Sikke muligheder for skolens mange elever, der lå i den! Og det viste sig, at de forventede muligheder tilmed blev flere og sjovere undervejs i processen.

Redaktionsgruppen lagde optimistisk ud. Selvfølgelig skulle alle nuværende og tidligere elever da inviteres. Men vi blev klogere. Fra skolen åbnede i 1999 og frem til i dag, er der gået mere end 100 elever på skolen. Det ville være groft at invitere et så stort antal, da vi kunne se på forhånd, at vi ville blive nødt til at afslå de fleste bidrag.

Derfor besluttede vi følgende:

  • At skolens to seneste hold - 24 elever i alt - skulle inviteres plus 30 elever fra de tidligere.
  • At de elever, der allerede havde godt gang i forfatterskabet, ikke skulle inviteres. Alligevel var udvælgelsesopgaven ikke helt nem. Jeg endte med at pege på elever, som i mine øjne kunne have godt af et ’kærligt spark’ eller en udfordring af denne karakter.
  • At de daværende undervisere skulle inviteres.

Opgaven må have ramt noget, for teksterne lyser af skriveglæde, og eleverne indsendte langt flere tekster end vi kunne bruge. Undervejs blev også gode tekster sendt retur. Det lagde dog ingen nævneværdig dæmper på elevernes engagement og entusiasme, som har været i top fra start til slut.

Måske skyldes det, at forlaget førte an med vilde forslag? Alt skulle prøves - næsten uanset omkostninger - flapper, udfoldede ark, kom med det! Tekst før billede, billede før tekst… de to dele blev til fire, som så endte med bogens seks inddelinger. En ren fest.

Og det som startede som en drømmeopgave for skolens elever, er nu endt som en virkeliggjort drøm af en bog."


Forfatterskolen for Børnelitteratur drives af Center for Børnelitteratur ved DPU, Aarhus Universitet. Formålet er gennem undervisning, skriveøvelser og længere skriveforløb at medvirke til at eleverne bliver bedre forfattere af børne- og ungdomslitteratur, at øge elevernes bevidsthed om litteratur og de særlige forhold, som knytter sig til det at skrive for børn og, at oplyse om og skabe grundlag for debat om børnelitteraturens og forfatternes vilkår.