Stjerneskud 4-6

Stjerneskud 4-6 giver eleverne lyst og inspiration til at skrive. Eleverne læser, skriver og staver i sammenhæng.

Se materialerne i shoppen:

STJERNESKUD 4 (arbejdsbog).
STJERNESKUD 5 (arbejdsbog).
STJERNESKUD 6 (arbejdsbog).


I STJERNESKUD 4-6 præsenteres eleverne for mange teksttyper, både fiktionstekster og fagtekster. Eleverne guides i at planlægge, skrive og tjekke egen tekst og udfordres undervejs i lege og eksperimenter med staveregler, sprog og opbygning. Der veksles mellem individuelle aktiviteter og aktiviteter, hvor samspillet med andre er i centrum. Nederst på siderne er der anvisninger til supplerende samtaler og aktiviteter, samt ideer til at variere og differentiere aktiviteterne, således at eleverne løbende får fokus og opmærksomhed på de enkelte områder.

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.