Skolebaserede kurser 2024

Årets skolebaserede kurser giver en bred vifte af idéer til undervisning i danskfagets tre perspektiver litteratur, sprog og medier.

Kurset om idrætslitteratur indeholder alle tre perspektiver, hvis det vælges som et heldagskursus. Desuden udbydes tre didaktiske kurser, ét om følelser i litteraturundervisningen, ét om undervisning i klimadannelse og ét, som undersøger italesættelsen af klasseperspektivet i den aktuelle litteratur- og kulturdebat. Endelig udbydes kurset ’Kritisk tænkning’, hvor psykologiske og filosofiske vinkler inddrages til arbejdet med argumentation.

Fælles for kurserne er, at de både indeholder oplæg og aktiverende workshopøvelser, der giver konkrete ideer og inspiration til, hvordan der kan arbejdes receptivt og produktivt med tekster i egen undervisning. Oplægsholderne er undervisere, forskere og forfattere, som på forskellige måder beskæftiger sig med emner, der kan give inspiration til undervisningen.

KURSUS 1. AFFEKTTEORI OG OPLEVELSESORIENTERET LITTERATURDIDAKTIK
>Læs mere.

KURSUS 2. BÆREDYGTIGHEDSDIDAKTIK I DANSK
>Læs mere.

KURSUS 3. OPPE OG NEDE – PÅ SOCIAL SIGHTSEEING I VELFÆRDSDANMARK
>Læs mere.

KURSUS 4. KORTFILM I DANSK
>Læs mere.

KURSUS 5. IDRÆTSLITTERATUR
>Læs mere.

KURSUS 6. KRITISK TÆNKNING
>Læs mere.


>Se, og print folderen med alle seks kurser (pdf)

Skolebaserede kurser 2024

Praktiske oplysninger

Tilmelding og pris

Problemer eller spørgsmål?

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2024 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving