Årets skolebaserede kurser giver en bred vifte af idéer til undervisning
i danskfagets tre perspektiver litteratur, sprog og medier.

Kurserne varierer fra didaktiske kurser, der sætter fokus på litteratur- og skriveundervisningen i det mangfoldige klasserum, til litterære kurser om manifester i litteraturen. Kataloget byder endvidere på kurser, der undersøger nye muligheder for at læse, undersøge og producere tekster i en medievirkelighed, hvor tekster i udstrakt grad bliver mere multimodale. Se bl.a. kurserne om fiktionalitet, jeg-fortælleren i tekst, lyd og billede og kurset om sociale medier og virkelighedsopfattelser. Endelig er vi glade for, for tredje gang, at kunne udbyde det efterspurgte kursus om podcast i dansk. Fælles for kurserne er, at de både indeholder oplæg og aktiverende workshopøvelser, der giver konkrete ideer og inspiration til, hvordan der kan arbejdes receptivt og produktivt med tekster i egen undervisning.

Oplægsholderne er undervisere, forskere, forfattere og journalister, som på forskellige måder beskæftiger sig med emner, der kan give inspiration til undervisningen.

NB! Tilmeldingsfristen var den 1. november 2022.

De seks kurser

Kursus 1. Diversitet i klasserummet (udbydes kun som halvdagskursus)

Kursus 2. MANIFESTÈR JER! (udbydes kun som halvdagskursus)

Kursus 3. Sociale medier og virkelighedsopfattelser (udbydes både som heldags- og halvdagskursus)

Kursus 4. Fortæl din historie – i tekst, lyd og billede (udbydes både som heldags- og halvdagskursus)

Kursus 5. Fiktionalitet i litteratur, sprog og medier (udbydes både som heldags- og halvdagskursus)

Kursus 6. PODCAST I DANSK (udbydes kun som heldagskursus)

NB!
Kurset "Diversitet i klasserummet" overtages af Christina Rahbek, læsevejleder, dansk- og engelskunderviser på Århus Akademi og Julie Boe Sørensen, læsevejleder, dansk- og engelskunderviser på Århus Akademi, medlem af opgavekommissionen for skriftlig dansk i Grønland.


Folder

Se også folderen Skolebaserede kurser 2023 (Blev sendt ud til alle skoler i august 2022).
>Download folderen (pdf)

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kurserne afholdes i løbet af januar, februar, marts og april 2023 i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Det samlede kursusudbud er målrettet undervisningen i dansk på alle gymnasiale ungdomsuddannelser. Skulle der i en faggruppe ekstraordinært være interesse for at få et kursus ud på skolen allerede i efteråret 2022, skal dette ske ved en særskilt aftale med oplægsholderne fra det pågældende kursus.

Heldags- eller halvdagskurser:
Kurserne udbydes enten som heldagskurser bestående af to moduler af 3 timer eller halvdagskurser bestående af et modul af 3 timer. To halvdagskurser kan sammensættes til ét heldagskursus. Se under kurserne i kataloget, hvilke der udbydes som heldagskurser, og hvilke der udbydes som halvdagskurser.
De fleste af katalogets kurser kan bookes som enten hel- eller halvdagskursus. To halvdagskurser kan sammensættes til ét heldagskursus.

TILMELDING OG PRIS
Tilmeldingsfristen var den 1. november 2022. Tilmeldingen foregår ved, at faggruppen fra en skole bestiller et kursus.

Der gælder forskellige betingelser for de to slags kurser:

Heldagskursus (6 timer): Kræver minimum 12 betalende deltagere. Der betales 1000,- kr. pr. deltager, dog med et maksimum på 25.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50.

Halvdagskursus (3 timer): Kræver minimum 7 betalende deltagere. Der betales 650,- kr. pr. deltager, dog er der et maksimum på 12.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50.

Alle priser er ekskl. moms.
Udgifter til forplejning af oplægsholderne dækkes af skolen.

Kurser på skoler og på tværs af skoler
Kravene for minimum- og maksimumpriser forsøger at tilgodese såvel små som store faggrupper. Skolen kan evt. rekvirere et kursus sammen med en eller flere andre skoler. Hvis to eller flere skoler går sammen om et kursus, skal skolen, der afholder kurset, tilmelde sig, og det vil ligeledes være denne skole, der modtager den samlede afregning fra Dansklærerforeningens Hus for samtlige deltagere.

Tilmelding er bindende og skal godkendes af skolens rektor. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil den 1. december 2022.

Kursusansvarlig
I forbindelse med kurset er der brug for en kursusansvarlig på stedet, som sørger for tilmeldingen og er behjælpelig med den praktiske afvikling af kurset. Kontaktpersonen aflønnes ikke af Dansklærerforeningen.

Hvordan foregår tilmeldingen?
Skolens kursusansvarlige kontakter den/de ønskede oplægsholdere og finder en dato, der kan passe begge parter. Kontaktoplysninger på oplægsholderne er angivet i forlængelse af de respektive kursusbeskrivelser. Hvis man ønsker at tilmelde sig et dagskursus, der involverer flere oplægsholdere, skal man skrive en fælles besked til dem. Oplægsholderne fortæller selv Dansklærerforeningen, hvilke aftaler de har indgået.

Når der er indgået en aftale med oplægsholderen skal kurset indmeldes på dette link, så kurset kan blive registreret og afregnet. Hertil skal bruges betalingsoplysninger og EAN.

Hvis man tilmelder sig flere dagskurser eller kombinerer halvdagskurser, der ikke indgår i det samme heldagskursus, skal man tilmelde sig disse enkeltvist på tilmeldingslinket.

Den enkelte skole kan frit aftale med oplægsholderne, hvem der optræder henholdsvis om formiddagen og om eftermiddagen.


HAR DU PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?
Skulle du mod forventning ikke modtage svar fra en oplægsholder, eller har du spørgsmål til kursernes indhold, kan du henvende dig til kursusleder for de skolebaserede kurser Miriam Kruse, kgmir@kggym.dk