Skolebaserede kurser 2020

Book oplægsholdere til at holde kursus for danskkollegerne på jeres egen skole i foråret 2020. 

Dansklærerforeningens sektioner for ungdomsuddannelserne afholder skolebaserede kurser igen i foråret 2020. De skolebaserede kurser er enkeltdagskurser og relaterer sig bredt til fagets tre perspektiver: sprog, litteratur, medier.

Formålet med kurserne er at give inspiration til danskundervisningen. Kurserne er reformrettede og skræddersyede til at efteruddanne dansklærere inden for faget. 

Kurserne strækker sig over hele dage og består af to moduler á tre timer.

Årets kursusudbud varierer fra tematiske kurser om postkolonial litteratur, sorg, menneske og teknologi, højskolesangbogen, klimaretorik og klimajournalistik til kurser der fokuserer på læseoplevelse, læsefordybelse, anvendelse af computerspil i undervisningen og journalistisk metode.

Kurserne viser bredden i danskfaget og introducerer til nyeste forskning og tendenser i journalistikken, kampagner, lydfortællinger og i litteraturen. 


Tilmeldingsfristen var den 1. november 2019.

Læs mere om de ni kurser i folderen Skolebaserede kurser

 

NB! Folderen er sendt ud til alle skoler i uge 33.

Arbejdsform
Der arbejdes med både faglige oplæg og konkrete praktiske øvelser.

Målgruppe
Kurserne henvender sig til undervisere ved alle de gymnasiale uddannelser.

Tid og sted
Februar, marts og april 2020 på den enkelte skole.

Priser*
925,00 kr. ved et heldagskursus og 600,00 kr. ved et halvdagskursus pr. deltager.
*Priserne er ekskl. moms.

Kontakt
Spørgsmål ang. kurserne rettes til: Nina Llorente Munck på nm@kvuc.dk