Skolebaserede kurser 2018

Dansklærerforeningens sektion for stx og hf afholder skolebaserede kurser igen i foråret 2018
De skolebaserede kurser er enkeltdagskurser og relaterer sig bredt til fagets tre perspektiver: sprog, litteratur, medier. Kurserne er skræddersyede til dansklærerne i gymnasieskolen, og formålet med kurserne er at give inspiration til danskundervisningen.

NYT I ÅR – kurserne henvender sig til undervisere ved alle de gymnasiale uddannelser.

Årets kursusudbud giver en bred vifte af idéer til undervisning i det nye danskfags tre perspektiver, litteratur, sprog og medier. Her kan man møde et danskfag, der tænker på tværs af perspektiver fra
analogt til digitalt i ny og ældre litteratur, omtænker kanon og har globalt udsyn. Her kan man få idéer til at arbejde sprogligt med både grammatik og litterær leg. Og endelig er der fokus på dokumentarfilm, journalistiske nybrud og populærvidenskabelig formidling.

Tilmeldingsfristen var 1. november 2017.

Læs mere om det praktiske, og se indholdet i de 8 forskellige kurser i
folderen Skolebaserede kurser 2018.

Download folderen med Skolebaserede kurser 2018 (pdf).

OBS! Vi gør opmærksom på, at email-adressen til Karen Wagner fra kursus 4 mangler i folderen. Hun kan kontaktes på kwa@oegnet.dk


Spørgsmål angående kurserne rettes til:
Mischa Sloth Carlsen på skolebaserede@dansklf.dk