Skolebaserede kurser 2022

Årets skolebaserede kurser giver en bred vifte af idéer til undervisning i danskfagets tre perspektiver, litteratur, sprog og medier. Kurserne varierer fra tematiske kurser om 70’er-litteratur, humor i nyere dansk litteratur, Blicher læst som værk, politiske sange i litteraturen og arven i vestlig fortællekunst til kurser om podcast, den tekstæstetiske læsemåde og skrivedidaktik. I år udbyder vi også et kursus, der både henvender sig til dansklærere og undervisere i Almen Sprogforståelse. Kurset sætter fokus på hashtags, emojis og funktionel grammatik. Samlet viser kurserne bredden i danskfaget og introducerer til nyeste forskning og tendenser. Oplægsholderne er undervisere, forskere og forfattere, som på forskellig måde beskæftiger sig med emner, der kan give inspiration til undervisningen. 

Læs mere om de forskellige kurser:

Kursus 1. PODCAST I DANSK (udbydes kun som heldagskursus)

Kursus 2. Skriv kreativt - skriv personligt! (udbydes kun som heldagskursus)

Kursus 3. Dyrk din personlige stemme (udbydes både som hel- og halvdagskursus) 

Kursus 4. Sæt fokus på hashtags, emojis og funktionel grammatik i dansk- og AP-undervisningen

Kursus 5. Blicher og den tekstæstetiske læsemåde

Kursus 6. Homo Economicus

Kursus 7. Humor, satire og litteratur (udbydes kun som halvdagskursus)

Kursus 8. 70ernes stemmer i litteraturen (udbydes kun som halvdagskursus)


Se også folderen (Folderen bliver sendt ud til alle skoler til august)


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kurserne strækker sig over hele dage og består af to moduler à 3 timer. To af katalogets kurser udbydes dog kun som halvdagskurser, men kan frit sammensættes med andre kurser (læs mere om dette nedenfor). Kurserne afholdes i løbet af februar, marts og april 2022 i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Det samlede kursusudbud er målrettet undervisningen i dansk på alle gymnasiale ungdomsuddannelser. Skulle der i en faggruppe ekstraordinært være interesse for at få et kursus ud på skolen allerede i efteråret 2021, skal dette ske ved en særskilt aftale med oplægsholderne fra det pågældende kursus.

Heldags- eller halvdagskurser:
De fleste af katalogets kurser kan bookes som enten hel- eller halvdagskursus. To halvdagskurser kan sammensættes til ét heldagskursus.

Vær opmærksom på, at kursus 1 “Podcast i dansk” og kursus 2 “Skriv kreativt - skriv personligt!” kun udbydes som heldagskurser. Ligeledes udbydes kursus 7 “Humor, satire og litteratur” og kursus 8 “70’ernes stemmer i litteraturen” kun som halvdagskurser.

TILMELDING OG PRIS
Tilmeldingsfristen er den 1. november 2021. Tilmeldingen foregår ved, at faggruppen fra en skole bestiller et kursus.

Der gælder forskellige betingelser for de to slags kurser:
Heldagskursus (6 timer): Kræver minimum 12 betalende deltagere. Der betales 925,- pr. deltager, dog med et maksimum på 25.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50
Halvdagskursus (3 timer): Kræver minimum 7 betalende deltagere. Der betales 600,- kr. pr. deltager, dog er der et maksimum på 12.000,- kr. Maks. antal deltagere: 50

Alle priser er ekskl. moms. Udgifter til forplejning af deltagerne dækkes af skolen.

Kurser på skoler og på tværs af skoler
Kravene for minimum- og maksimum-priser forsøger at tilgodese såvel små som store faggrupper. Skolen kan evt. rekvirere et kursus sammen med en eller flere andre skoler. Hvis to eller flere skoler går sammen om et kursus, skal skolen, der afholder kurset, tilmelde sig, og det vil ligeledes være denne skole, der modtager den samlede afregning for samtlige deltagere fra Dansklærerforeningens Hus.

Tilmelding er bindende og skal godkendes af skolens rektor/forstander. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil den 1. december 2021.

Kursusansvarlig
I forbindelse med kurset er der brug for en kursusansvarlig på stedet, som sørger for tilmeldingen og er behjælpelig med den praktiske afvikling af kurset. Kontaktpersonen aflønnes ikke af Dansklærerforeningen.

Hvordan foregår tilmeldingen?
Skolens kursusansvarlige kontakter den/de ønskede oplægsholdere og finder en dato, der kan passe begge parter. Kontaktoplysninger på oplægsholderne er angivet i forlængelse af de respektive kursusbeskrivelser. Hvis man ønsker at tilmelde sig et dagskursus, der involverer flere oplægsholdere, skal man skrive en fælles besked til dem. Oplægsholderne fortæller selv Dansklærerforeningen, hvilke aftaler de har indgået.

Primo december 2021 vil den kursusansvarlige modtage en mail fra Dansklærerforeningen med tilmeldingslink, hvor kurset oprettes elektronisk i Dansklærerforeningens tilmeldingssystem med henblik på den senere fakturering. Det er her vigtigt, at det er den samme person som den kursusansvarlige, der indtaster tilmeldingen og dermed er ordreansvarlig.

På tilmeldingslinket skal man vælge kursusnavn/nummer, og om man ønsker et heldagskursus eller halvdagskursus. Her skal der bruges korrekte betalingsoplysninger og EAN. Fakturaen vil blive sendt elektronisk.  

Hvis man tilmelder sig flere dagskurser eller kombinerer halvdagskurser, der ikke indgår i det samme heldagskursus, skal man tilmelde sig disse enkeltvist på tilmeldingslinket.

Den enkelte skole kan frit aftale med oplægsholderne, hvem der optræder henholdsvis om formiddagen og om eftermiddagen.

HAR DU PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?
Skulle du mod forventning ikke modtage svar fra en oplægsholder, eller har du spørgsmål til kursernes indhold, kan du henvende dig til kursusleder for de skolebaserede kurser Nynke Birgitte Genee rgng@roskildegymnasium.dk


NYT! Få rabat på oplægholdernes bøger
Dansklærerforeningens Forlag har udgivet bøger af flere af oplægsholderne. Ved booking af et skolebaseret kursus kan bogen, der relaterer sig til kurset, bestilles med 10 % på én samlet ordre – uanset om I vælger at købe lærereksemplarer eller klassesæt.

Bestil på dansklf.dk, og angiv jeres skoles navn samt datoen for jeres kursus i kommentarfeltet. Tilbuddet gælder fra kurset bookes til og med 30 dage efter kursusdatoen. I år er der tale om følgende: