Rundt om "Skrædder i Helvede"

Nye tekster og billeder for børn

Skrædder i Helvede er en helt særlig udgivelse på Dansklærerforeningens Forlag. Antologien indeholder 89 billeder lavet af 89 illustratorer og 91 tekster skrevet af 42 forfattere. Tekst og illustrationer spiller sammen på forskellige måder. Udgangspunkterne er forskellige – nogle gange billedet, andre gange teksten. Voldsomme billeder, nøgne tekster, gode historier, masser af dramatik.

Antologien er et overflødighedshorn af ord og billeder der sammen og hver for sig vil fortælle os noget! Til højtlæsning, til billedarbejde, til litteraturarbejde og ikke mindst til eftertanke. Kort sagt. En gave til danskundervisningen. Forlaget anbefaler den til 2.-5. klasse, men potentialet er større. Dele af bogen kan læses højt og fortælles for de alleryngste elever – og andre dele kan med sammenstillingen af tekster og billeder udfordre de ældre elever.

Lisa Marie Henderson har skrevet et veloplagt efterskrift til læreren. Hun fokuserer især på begrebet en ikonotekst – en betegnelse der markerer at billede og tekst er et samlet hele hvor de to dele og opfattelsen af dem betinger og beriger hinanden. Heri er der meget stof til dansk- og også billedkunstundervisningen.

"Vejene snoede sig hen over bakkerne. De havde travlt. Skulle nå frem før byen. Ellers kunne ingen finde vej, og alle ville rende rundt i hestelort og hundemøg. Som hidsige slanger kastede de sig gennem terrænet. Især sidevejene var ivrige. De håbede, at de måske kunne få en bedre placering, hvis de skyndte sig. Måske kunne de endda blive til hovedveje, hvis de pustede sig lidt op og strakte skuldrene." (Citat fra en af bogens tekster, Vejene af Nicole Boyle Rødtnes)


Læs forlagets ord om baggrunden for udgivelsen

Ord fra Forfatterskolen

Se eksempler på tekster og illustrationer fra antologien

Oplæsninger fra antologien

Interview med forfattere

Interwiew med forsideillustrator Josefine Blom


Tre undervisningsforløb til Skrædder i Helvede
I DANSK har vi fra 2015 et nyt fast indlæg; Maries idehjørne. I alle fire numre i 2015 skriver Marie Elmegaard om en eller flere gode undervisningsideer som du kan bruge i din planlægning og gennemførelse af undervisningen i dansk.
Denne gang er udgangspunktet tekster fra antologien Skrædder i Helvede. Der er et forløb til hhv. 2. klasse, 6. klasse og 9. klasse. Du kan dog bruge ideerne på andre klassetrin.
I artiklen Rundt om Skrædder i Helvede fra DANSK 1, 2015 kan du læse om tankerne og målene med forløbene.

Download undervisningsforløbet Heino og Gitte i 2. klasse

Download undervisningsforløbet Eventyr i 6. klasse

Download undervisningsforløbet Den korte tekst i 9. klasse


To undervisningsforløb til Skrædder i Helvede - af Dorthe Sofie Mørk Emus
Se, og download undervisningsforløb 1 af Dorthe Sofie Mørk Emus - (målgruppe 0.-2. klasse)

Se, og download undervisningsforløb 2 af Dorthe Sofie Mørk Emus - (målgruppe 0.-2. klasse)


Digital dansk – hack, lær og del din litteratur
Vi har sammen med FFE-YE og InnovationLab produceret dette digitale og innovative materiale til dansk på mellemtrinnet. Materialet udfordrer og udfolder de kreative og innovative muligheder der opstår når analoge og digitale medier arbejder sammen. Hensigten et at eleverne skal undersøge, læse, lege, producere, dele og kommunikere. Vi har udvalgt to sæt af tekst og billede fra antologien Skrædder i Helvede til materialet; Dødens engel og Fugle i mit hoved. Ideen med de forskellige opgaver og værktøjer er at udfordre elevernes forestillinger, arbejde og leg med billeder og med tekst og ikke mindst samspillet mellem de to udtryksformer.


Køb Skrædder i Helvede
Er du blevet fristet til at købe bogen Skrædder i Helvede? Køb den her i shoppen. 


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.