Kursus: Skriftlighed i dansk på hhx, htx og eux

Kursus: Skriftlighed i dansk på hhx, htx og eux

Tilbage

Kursus: Skriftlighed i dansk på hhx, htx og eux

At lære eleverne at skrive ’godt’, selvstændigt og formelt korrekt optager de fleste danskundervisere, men det kan være vanskeligt at få eleverne til at tage medejerskab i denne læreproces.

Formålet med kurset er at inspirere til undervisning i skriftlighed, der fremmer elevernes skrivekompetencer og -lyst.

På kurset vil du møde

  • Ditte Bøgh Vindbjerg, der holder oplæg om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse
  • Rebecca Natasha Albinus og Sarah Nehammer, der præsenterer øvelser til undervisning i skriftlighed
  • Sara Krogh, der holder oplæg om vurderingskriterierne til eksamen i skriftlig dansk
  • Medlemmer fra opgavekommissionerne, der holder oplæg om opgavetyperne på hhv. hhx/euxm og htx/euxt (sektionsopdelt programpunkt)

Herudover bliver der på kurset mulighed for at votere udvalgte eksamensopgaver (sektionsopdelt programpunkt).

Dagen vil veksle mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Målgruppe: Dansklærere på hhx, htx og eux

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til
Annette Düring Nielsen (hhx), ring@aabc.dk
og Carsten Ullum (htx), cu@hansenberg.dk