Skriv så du bliver hørt

Skriv så du bliver hørt

Skriftlighed i alle fag
Af Birgitte Darger, Anders Svejgaard Pors og Karen Wagner
ISBN: 
9788779965379
Målgruppe: 
stx
hf
hhx
htx og eux

Skriv så du bliver hørt beskæftiger sig med den skriftlighed der er fælles i alle fag.

Levering 1-3 dage
Kr. 179,00
Medlemspris: Kr. 134,25 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Ekstramateriale

Skriv så du bliver hørt beskæftiger sig med den skriftlighed der er fælles i alle fag. Bogen giver et bud på hvordan man i undervisningen kan arbejde med elevernes skrivekompetencer. Den tager udgangspunkt i den form for skrivning der har faglig viden som sit afsæt, og lærer eleverne hvordan deres viden fra fagene kan formidles gennem skrivning.

Skriv så du bliver hørt bygger på den opfattelse at skrivning og tekster altid har en hensigt og funktion. Når man skriver, er det fordi der er noget man vil - tekster har en funktion, de gør noget, og de får en virkning i en bestemt sammenhæng. Eleverne trænes derfor også i at skrive med bevidsthed om den kommunikative sammenhæng det skriftlige produkt indgår i.

Bogen er opdelt i kapitler der gennemgår forskellige former for skrivning med hver deres tilhørende funktion og hensigt. Undervejs er opgaver, som kan bruges i alle fag, og som inddrager mange forskellige skriftlige og multimodale udtryksformer.

Skriv så du bliver hørt kan fungere som grundbog for undervisningen i den generelle skriftlighed på gymnasiet. Den kan bruges som inspiration både når skrivning skal udforskes i den daglige undervisning, og når man i fagene arbejder med skriftlige afleveringer. Det er oplagt at flere faggrupper går sammen om at anskaffe sig bogen med henblik på at lade den følge en klasse i en bred fagrække.

Bogens forfattere har i en årrække arbejdet med og deltaget i udviklingsprojekter om fællesfaglig skrivning. Birgitte Darger underviser i dansk på Det frie Gymnasium, Anders Svejgaard Pors i dansk og historie og Karen Wagner i dansk, begge på Ørestad Gymnasium.

En fokusgruppe bestående af lærere med en bred fagkombination har testet og diskuteret bogens snit. De har endvidere udarbejdet en række fagspecifikke opgaver og idéoplæg til hvordan man kan koble mellem bogens skrivekompetencer, dens udvalgte genrer og fagene. Se oplæggene herunder.

Oplæggene er til fri download og print – dog skal al print og download til undervisningsbrug indberettes til Copydan Tekst & Node.

Fagspecifikke opgaver og ideoplæg:
Man skriver da ikke mediefag gør man? Af Marie Rodolph og Charlotte OerumBrankob
Religionsmateriale. Af Anne Bang
Tværfaglig skrivning transformationsskrivning. Af Boetner Dejgaard og Hoeberg
At skrive matematik. Af Morten Overgård Nielsen
At skrive i naturgeografi. Af Morten Hasselbalch

ISBN: 
9788779965379
Antal sider: 
136
Årstal: 
2011
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
Vægt: 
0.00

En fokusgruppe bestående af lærere med en bred fagkombination har testet og diskuteret bogens snit. De har endvidere udarbejdet en række fagspecifikke opgaver og idéoplæg til hvordan man kan koble mellem bogens skrivekompetencer, dens udvalgte genrer og fagene. Se oplæggene herunder.

Oplæggene er til fri download og print – dog skal al print og download til undervisningsbrug indberettes til Copydan Tekst & Node.

Fagspecifikke opgaver og ideoplæg:
Man skriver da ikke mediefag gør man? Af Marie Rodolph og Charlotte OerumBrankob
Religionsmateriale. Af Anne Bang
Tværfaglig skrivning transformationsskrivning. Af Boetner Dejgaard og Hoeberg
At skrive matematik. Af Morten Overgård Nielsen
At skrive i naturgeografi. Af Morten Hasselbalch