Sprog i sociale medier

Sprog i sociale medier

Af Tina Thode Hougaard, Trine Durup & Lasse Balleby
ISBN: 
9788772110455
Målgruppe: 
stx
hf
hhx
htx og eux

Hvordan bruger vi sproget i de sociale medier, og hvordan påvirker de sociale medier sproget? Det er omdrejningspunktet for Sprog i sociale medier. Bogen tilbyder faglige begreber og metoder, der klæder såvel elever som lærere på til at kunne arbejde sproganalytisk med sociale medier.

Levering 1-3 dage
Kr. 179,00
Medlemspris: Kr. 134,25 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Anmeldelser

Ekstramateriale

Verden over er mennesker i kontakt med hinanden på sociale medier; de chatter og snapper om alting og ingenting. Men hvordan bruger vi sproget i de sociale medier, og hvordan påvirker de sociale medier sproget? Det er omdrejningspunktet for Sprog i sociale medier, der viser vej ind i nettets flersidige sproglige univers.

Bogen tilbyder faglige begreber og metoder, der skal klæde såvel elever som lærere på til at kunne arbejde sproganalytisk med sociale medier. Her er velkendte sproglige elementer såsom Roman Jakobsons seks sprogfunktioner, men bogen indeholder også nyere modeller og begreber, der er relevante i de multimodale interaktionssituationer i sociale medier. Hensigten er, at eleverne skal kunne anvende begreber og metoder til at analysere og diskutere de spørgsmål, øvelser og cases, der findes i bogen. Det er en central didaktisk pointe, at elevernes egne observationer og erfaringer på sociale medier trækkes ind i undervisningen. Det vil uden tvivl berige de analyser, diskussioner og refleksioner, som bogen lægger op til – og bidrage til elevernes digitale dannelse.

Når sproget anvendes i sociale medier, bliver kommunikationen og interaktionen medieret. Bogen går i dybden med tre forskellige områder, hvor medialekttræk er meget udtalte: 1) stavning og tegnsætning, 2) interaktion og digitale handlemuligheder (fx likes og hashtags) og 3) multimodalitet og meddelelsesdesign (nye visuelle tegn og handlinger, som fx emojis, gif’s og memes samt samspillet mellem modaliteter).

Bogen henvender sig til danskfaget på de gymnasiale uddannelser, men giver samtidig et indblik i den nyeste forskning på området. Den kombinerer den sproglige del af danskundervisningen med kravet om undervisning i medier, heriblandt sociale medier.

Se uddrag fra bogen.

ISBN: 
9788772110455
Antal sider: 
176
Årstal: 
2018
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
Vægt: 
0.50
Anmeldelser: 

"[…] Digital dannelse har siden 2017 været et obligatorisk element i de gymnasiale uddannelsers læreplaner for faget dansk, og det har givet mange dansklærere søvnløse nætter at udarbejde kvalificerede forløb. Med Dansklærerforeningens udgivelse 'Sprog i sociale medier' er der taget et langt skridt i den rigtige retning.

[…] Det er en virkelig gennemarbejdet bog, som det må være en fornøjelse at arbejde med inden for de gymnasiale uddannelser, og som man også kan få et par hyggelige timer til at gå med, hvis man bare er almindeligt sproginteresseret."

folkeskolen.dk, 16. februar 2020, blogindlæg af Lise Bostrup.
Læs hele indlægget på folkeskolen.dk


I dette klip fra TV2 News (som kan ses, hvis man har adgang til TV2 Play) fortæller Tina Thode Hougaard om bogen:
Tina Thode Hougaard fortæller om, at præmisserne for vores daglige kommunikation på de sociale medier er anderledes end alle de andre måder, vi kommunikerer på. Det er en helt anden genre, og den genre har gymnasieeleverne også brug for at få ind i undervisningen. Fx nævner hun, at argumentation online er anderledes, bl.a. fordi vi er fokuseret på det nærværende og det dialogiske.

Hun taler for, at undervisningen i sprog på sociale medier handler om begrebsbaseret undervisning, der lægger op til refleksion over, hvad det er for et sprog, eleverne allerede bruger og er gode til. For at højne elevernes bevidsthed om, hvilke præmisser og principper de efterlever online.

Forskellige genrer og forskellige kommunikationssituationer fordrer forskellige måder at bruge sproget på. Hendes ønske er, at eleverne lærer om og lærer at reflektere over de nye typer kommunikationssituationer – for at kunne differentiere.

https://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/news-co/mere-onlinesprog-mindre-dansk-stil-177799/ 


Uddrag fra artikel på politiken.dk, Kultur, 4. januar 2019. Af Lotte Thorsen:
”Onlinesproget er det sprog, gymnasieelever bruger allermest i deres hverdag. Derfor bør man i højere grad se det som en variant af hverdagssproget end som fejlbehæftet og begynde at tage det alvorligt i danskundervisningen, mener Tina Thode Hougaard, der sammen med to kolleger netop har udgivet en lærebog til gymnasiet om sproget på de sociale medier.

»Onlinesproget rummer mange elementer, som er anderledes, end det man ser i aviser og bøger. Men i forhold til den genre, som flest unge trænes i gennem deres gymnasietid – den danske stil – er det faktisk mere relevant at vende det på hovedet og se den danske stil som en afvigelse fra den almindelige sprogbrug.

https://politiken.dk/kultur/art6928198/Men-onlinesproget-er-det-sprog-gymnasieelever-bruger-allermest-i-deres-hverdag.-S%C3%A5-hvorfor-stadig-skrive-gammeldags-stile

GRATIS EKSTRAMATERIALE!
Forfatterne til "Sprog i sociale medier" har været ude og holde oplæg og er flere steder blevet spurgt, om de ikke har konkrete forslag til analysemateriale, man kan arbejde med. Så nu har de udarbejdet et idekatalog. Kataloget går på tværs af fagets tre perspektiver: sprog, litteratur, medier.
Hent det gratis ekstramateriale (pdf)