Tekstarbejde på tværs (iBog®)

Tekstarbejde på tværs (iBog®)

Tekstanalyse i dansk og engelsk
Af Marlene Ørnstrup Petersen og Ditte Eberth Timmermann
ISBN: 
9788761670441
Målgruppe: 
Ungdomsudddannelserne

33 primærtekster | 25 interaktive opgaver | 10 illustrationer | 2100 ordforklaringer | ca. 215 sider

Beskrivelse

Yderligere info

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk er en tværfaglig antologi til dansk og engelsk på alle fire gymnasiale uddannelser. Stoffet og opbygningen anskueliggør og fremhæver fællestrækkene i de to fags metodiske tilgange. Antologien er således oplagt til samarbejde mellem de to fag.

Antologiens tekster er organiseret efter tre litterære temaer, der går på tværs af de to fag, og teksterne spænder vidt genremæssigt såvel som litteraturhistorisk. Blandt de 33 tekster findes tekster af bl.a. syv danske kanonforfattere, Shakespeare, Wordsworth, Blake, Poe, en folkevise samt tekster på norsk og svensk. Der er udformet arbejdsspørgsmål til de enkelte tekster og derudover nogle interaktive opgaver, ligesom der til hver tekst er forslag til videre arbejde, hvor der er fokus på tværfaglige fordele. En række tekster er indlæst på originalsproget.

Tekstarbejde på tværs iBog® indeholder følgende temakapitler:

  • Maskiner og moderne metropoler
  • Machines and Modern Metropolis
  • Naturen kalder
  • Nature Calls
  • Det splittede sind
  • Twisted Minds

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk indeholder ud over teksterne et indledende metodekapitel og et leksikon på hhv. dansk og engelsk.


Tekstarbejde på tværs findes også som trykt bog.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

ISBN: 
9788761670441
Årstal: 
0
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX