Oversigt over temaer i Dansknoter

Download oversigt (pdf)


►Dansknoter 2020

NR. 1: ”Læsning”
Indeholder blandt andet ”Om smukke ord, øjenkontakt og eksistensmøder i dialogbaseret undervisning” af Trine Prang Nielsen og Karen Wagner, ”Danskfagets tre læsemåder” af Peter Heller Lützen, samt ”Undervisning i ældre litteraturpraksis – en teoretiserende caseanalyse, der peger på handlemuligheder i praksis” af Sune Weile, Maren Arup Schjørring og Nikolaj Elf

NR. 2: ”Sport”
Indeholder blandt andet ”Splid, sport og sprog” af Peter Heller Lützen, ”Fortællinger om moderne helte” af Peder Bo Jørgensen, samt ”Dengang Danmark var verdensmestre i det hele – om sporten i sproget … og lidt om sproget i sporten” af Kasper Lezuik Hansen

NR. 3: ”Jeg lytter”
Temaet er podcasts som fænomen og lyd brugt i undervisningen. Mimi Olsen m.fl. giver indføring i podcast som medie. Dertil kommer en række eksempler på undervisning med og i podcast fx AKT1. Andrea Aagaard viser hvordan eleverne selv producerer Podcasts og Mette Fentz Haastrup hvordan hun har brugt podcast i danskundervisningen.

NR. 4: ”Engagér dig!”
Beskæftiger sig med aktivisme og politisk engagement i kunst, sprog og medier. Aktivist Ida Dalsgaard Nicolaisen giver et bud på aktivistisk undervisning. Emma Holten forklarer aktivisme.. Forsker Louise Mønster giver overblik over det politiske i samtidslitteraturen, og retorikprofessor Lisa S. Villadsen fremlægger arbejde med retorisk medborgerskab.


►Dansknoter 2019

NR. 1: ”Det syge samfund”
Indeholder blandt andet ”Dansk takeaway” af Julie Sejer Hansen, ”Hvad nu hvis vi er i Matrix – Spiseforstyrrelsen som tvetydigt motiv i nyere dansk litteratur” af Camilla Schwartz, samt ”Et diakront og tværmedialt blik på melankoli og depression” af Lasse R. Gammelgaard.

NR. 2: ”Musik”
Indeholder blandt andet ”Når bøger og musik krydser spor” af Anya Mathilde Poulsen, ”Poetry slam mellem poesi og rap” af Birgitte Stougaard, samt ”Intet sprog muligt” af Cecilie Venø Nielsen og Jens Ebbesen

NR. 3: ”Skriftlighed på ny”
Indeholder blandt andet ”Den formidlingsbevidste stilladsarbejder” af Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose, ”Om stjernestunder, skriveøer og samtaler om skriftlighed” af Lisbeth Maria Hansen, samt ”DHO om døden – skrivedidaktiske erfaringer og refleksioner” af Rasmus Hyllested og Mimi Olsen

NR. 4: ”Virkelighedsopfattelser – Møder mellem mennesker og teknologi”
Indeholder blandt andet ”Invasiv teknologi i science fiction” af Niels Dalgaard, ”Faglig gaming i gymnasiet – perspektiver på anvendelse af computerspil i dansk” af Sune Nielsen og Kim Holflod, samt ”Et grænseløst forhold til teknologi?” af Ditte Eberth Timmermann og Dorthe Hedegaard Mikkelsen


►Dansknoter 2018

NR. 1: ”Velfærd”
Indeholder blandt andet ”Røv og velfærdsstat” af Lasse Horne Kjældgaard, ”Efter velfærden” af Tue Andersen Nexø, ”Mod en postvelfærdslitteratur?” af Nicklas Freisleben Lund, samt ”På fattigdomssafari i Velfærdsdanmark” af Anita Nell Bech Albertsen

NR. 2: ”Det værker”
Indeholder blandt andet ”Den menneskelige plet på værket” af Stefan Kjerkegaard, ”Multimodale kunstværker og multimodale kompetencer” af Karen Wagner, samt ”Opslugt af værket” af Christina Boas Dabelsteen og Rikke Dilling

NR. 3: ”Demokratiets diskurs”
Indeholder blandt andet ”Er satire ytringsfrihedens vagthund?” af Zenia Larsen, ”Nazitegn på håndryggen. Om engagement og grimme følelser hos Lone Aburas og Christina Hagen” af Victor Boy Lindholm, ”Humanistisk krise” af Hanne Højgaard Viemose, samt ”En vild ungdom” af Olav Hesseldahl

NR. 4: ”Kulturmøder”
Indeholder blandt andet ”Migration og litteratur uden fast hjemsted” af Søren Frank, ”At pakke rygsækken på ny – transkulturelle møder med dansk-norsk kolonihistorie” af Mathias Danbolt, samt ”Rejselitteratur” af Lisbeth Maria Hansen


►Dansknoter 2017

NR. 1: ”Dansk kolonialisme”
Indeholder blandt andet ”Farvespil” af Lis Norup, ”Kolonialhistoriens fortællinger” af Lars Jensen, ”Hvorfor ikke sige ’neger’, og hvorfor ikke spise ’negerkys’?” af Gitte Raarup og Berit Andersen

NR. 2: ”Menneske og teknologi”
Indeholder blandt andet ”Det er dit ansvar!” af Jakob Bek-Thomsen, ”Videnskab og science fiction: en livlig pardans” af Niels Dalgaard, ”Science fiction-film problematiserer den teknologiske udvikling” af Erling Sørensen, samt ”Litteraturens posthumane potentialer” af Martin Gregersen og Tobias Skiveren

NR. 3: ”Skam”
Indeholder blandt andet ”Behovsdrevet tenåringsdrama” af Vilde Schanke Sundet, ”Ecce Homines – Se disse mennesker” af Stine Dalsgaard Kristensen og Johannes Fibiger, ”Om skammen i Skam – og de eksistentielle medier” af Carsten Stage, samt ”Er Isak bare paranoid? Om homosocialitet og hverdagsheteronormativitet i serien Skam” af Tobias Raun

NR. 4: ”Naturen kommer”
Indeholder blandt andet ”Tre traditioner i dansk økolitteratur” af Martin Rohr Gregersen, ”Polen smelter! – og hvad kan du gøre ved det? Klimaretorisk analyse i dansk” af Leena Haastrup og Anne Vibeke Vennerstrøm, samt ”Hele historien! – et nyt samarbejde mellem sundhedsvidenskab og humaniora” af Anne Marie Mai


►Dansknoter 2016

NR. 1: ”Island”
Indeholder blandt andet ”Krisestemninger i moderne islandsk litteratur” af Kim Lembek, ”Mennesker som dig står næppe til at redde” af Lone Koldtoft, samt ”I de filmiske afkroge af Island” af Birgir Thor Møller

NR. 2: ”Omlagt”
Indeholder blandt andet ”Omlagt skriftlighed i praksis” af Kasper Lezuik Hansen, Liv Fernley Shoppe og Mette Clausen, ”Undervisningen er død, spillet længe leve” af René A. Christoffersen, samt ”Faglig mundtlighed – faglig lytning” af Tina Høegh

NR. 3: ”Nye genrer”
Indeholder blandt andet ”Digital litteratur – og et fornyet tekstbegreb” af Karen Wagner, ”Fanfiction i skolen – Når fans møder litteraturen” af Pernille Gade Nielsen, samt ”Hybridfilm – dokumentar eller fiktion” af Freja Dam

NR. 4: ”Sandheden i journalistik”
Indeholder blandt andet ”Selfie, snap, snude. Er journalistikken dømt ude?” af Aslak Gottlieb, ”Glem forsiden – nyhedsformidling på sociale medier” af Lars Holmgaard Christensen, samt ”Fortæl mig noget mere…” af Søren Boy Skjold


►Dansknoter 2015

NR. 1: ”Krig”
Indeholder blandt andet ”Af Soldatens år” af Klaus Rothstein, ”Fanget” af Mette Kia Krabbe Meyer, samt ”Thomas Kluge: Dybbøl 1864” af Inge Adriansen

NR. 2: ”Verdenslitteratur”
Indeholder blandt andet ”Forbilleder, genrevandringer og verdenssyn. Tre forbindelseslinjer til verdenslitteraturen” af Mads Rosendahl Thomsen, ”Hjemkomst til Homer. Motiviske transpositioner af Odysseen hos Bjørnvig, Norbrandt og Rifbjerg” af Erik Skyum-Nielsen, samt ”’A Work of Genius’. Karen Blixen i et verdenslitterært perspektiv” af Svend Skriver

NR. 3: ”Nyeste litteratur – vendinger mod verden”
Indeholder blandt andet ”Ti teser om den danske samtidslitteratur” af Stefan Kjerkegaard, ”Den sociale vending – litteratur, identitet og samfund” af Jens Kramshøj Finker, samt ”Svensk i hovedet, hudfarvet på huden” af Kamilla Löfström

NR. 4: ”Køn”
Indeholder blandt andet ”Kønnet som eksistentiale og anatomisk metafor” af Lillian Munk Rösing, ”Når blikket ændrer begærretning” af Helle Juhl Lassen, samt ”Mad Man – antihelten i amerikanske TV-serier” af Christine Boas Dabelsteen


►Dansknoter 2014

NR. 1: ”Ny Litteraturhistorie”
Indeholder blandt andet ”Projekt ny Litteraturhistorie” af Ivy York Möller-Christensen, ”Da filmen knækkede” af Hans Hertel, samt ”Stryg duggen af sjælens rude – og tænd for skærmen” af Lasse Horne Kjældgaard

NR. 2: ”Hjemstavn”
Indeholder blandt andet ”Det yderste hav” af Jeppe Brixvold, ”Kort over stedet” af Dan Ringgaard, ”Hjemstavnsdigtning – en trend i 00’erne” af Erik Svendsen, samt ”Postnummerpoesi” af Lars Bukdahl

NR. 3: ”Skærm!Skærm!Skærm!”
Indeholder blandt andet ”Foran Borgen – tv-seriens intervention med virkeligheden” af Rikke Andersen Kraglund, ”Viral kommunikation og sentimentalitet” af Jørgen Riber Christensen, samt ”Fiktiobiografisme” af Louise Brix Jacobsen

NR. 4: ”Grænseland – Danmarksbilleder”
Indeholder blandt andet ”Naar Tossernes Livtag er omme – 1. Verdenskrig som mediebegivenhed og litteratur” af Ulrik Lehrmann, ”1864 – den sande historie (uddrag)” af Erling Jepsen, samt ”Sønderjyske selvopfattelser” af Inge Adriansen


►Dansknoter 2013

NR. 1: ”Dansk i samspil”
Indeholder blandt andet ”Diskursanalyse i dansk” af Maja Bødtcher-Hansen, ”Retorisk kritik: Nye redskaber til nye tekster” af Stefan Iversen, samt ”… fold barokken i sølvpapir” af Trine Lykke Pedersen Minuva

NR. 2: ”Naturhistorier”
Indeholder blandt andet ”Naturen i folkeviserne” af Vibeke Pedersen, ”Træernes løves af ungt Begær” af Claus Nielsen, ”Blodblomster og tilintetgørende kulde. Natur og unatur i tidlig dansk avantgarde” af Per Stounbjerg, samt ”Gæs, græs og andre gevækster i nyere dansk digtning” af Anne Marie Mai

NR. 3: ”Litteratur på scenen”
Indeholder blandt andet ”Dramatisk dansk” af Sissel Worm Glass, ”Dramatiske højder – danskfaglige dybder” af Mischa Sloth Carlsen, samt ”Det hænger jo ikke sammen” af Claus Damgaard”

NR. 4: ”Narrativ Norden”
Indeholder blandt andet ”Krop, klass, kultur” af Anna Smedberg Bondesson, ”Findes de islandske sagaer i det hele taget?” af Kim Lembek, ”Myten om den goda litteraturen” af Magnus Persson, samt ”Nordisk kriminalfiktion i ett genreperspektiv” af Kerstin Bergman


►Dansknoter 2012

NR. 1: ”Lyst og mod – til det nordiske i dansk”
Indeholder blandt andet ”Nordisk som mål – blålys eller nordlys” af Frans Gregersen, ”Några ord om språkförståelse i Skandinavien” af Katarina Lundin, samt ”At åbne til det nordiske sprogfællesskab” af Jørn Lund

NR. 2: ”Mundtlighed og medier”
Indeholder blandt andet ”Mundtlighed og sproghandlinger i reality-gameshows” af Jann Scheuer, ”Retorik – en overlevelsesguide for dansklærere” af Christian Kock, samt ”TV og radiosatire – sker der noget (nyt)? og kan man undervise i det?” af Jette Martinsen

NR. 3: ”Hvad skal vi med de digitale medier i dansk?”
Indeholder blandt andet ”Sociale medier i dansk – i og uden for klasserummet” af Stinna Pedersen og Eva Pors, ”Facebook som værktøj til værklæsning” af June Horup, samt ”Litteraturens nye scener” af Elisabeth Friis

NR. 4: ”Rod i genrene?”
Indeholder blandt andet ”Genrer – begreber og brug. Fra Bier til Trier” af Gunhold Agger, ”Hvad mener redaktøren, når han skriver på en nyhed” af Mikkel Hvid, ”Spil og virkelighed – diskursanalyse af metaforer i computerspil” af Naja Søndergaard, samt ”Krimien: en kulturel seismograf” af Kim Toft Hansen


►Dansknoter 2011

NR. 1: ”Sprog – standard eller variation?”
Indeholder blandt andet ”Sprog – standard eller variation” af Jørn Lund, ”Nye sprogforandrere i det senmoderne danske samfund” af Marie Maegaard, samt ”Troende eller truende jyske jøder” af Michael Ejstrup

NR. 2: ”Læsebriller – faglig læsning og læsninger
Indeholder blandt andet ”Mediehistorier i danskfaget” af Ulrik Lehrmann, ”Æteriske susevinde – om elevers læsning af ældre tekster” af Svend Skriver og Anna Sandberg, samt ”Vosmar reconstructed” af Astrid Merete Kirkegaard og Susanne Kemp

NR. 3: ”Sæt strøm på! – om elektroniske medier i danskundervisningen”
Indeholder blandt andet ”Elektroniske tekster” af Thorkild Hanghøj og Nikolaj Frydensbjerg Elf, ”Viden på spil” af Sune Weile, samt ”Under computerspillets kølerhjelm” af Bo Kampmann Walther

NR. 4: ”Fra Goethe til Google – om dansk, dannelse og alt det der”
Indeholder blandt andet ”Litteraturens nytteverdi” af Atle Skaftun, ”Det sprængte tekstfelt og dannelsen Sms, brev og fiktion” af Anker Genzøe, samt ”Dannelse har ikke noget med medier at gøre” af Peter Heller Lützen


►Dansknoter 2010

NR. 1: ”Flytter det noget? – et gæstenummer”
Indeholder blandt andet ”Uro i formalia” af Mads Rangvid, ”Flytter sproget noget?” af Eva Heltberg, samt ”Anvendt journalistik opgraderer studieturen”

NR. 2: ”Litteraturhistorie – mellem fortællinger og ismer”
Indeholder blandt andet ”Nye litteraturhistoriske strategier” af Anne Marie Mai, samt ”Konteksten ud af teksten” af Lasse Horne Kjældgaard, ”Litterære perioder og ismer” af Mette Jørgensen

NR. 3: ”Skriftlig faglig formidling”
Indeholder blandt andet ”Faglig formidling er ikke kun skriveteknik” af Leif Becker Jensen, samt ”Skriftlighed i overgangen fra folkeskole til gymnasieuddannelse” af Nikolaj Frydensbjerg Elf

NR. 4: ”Lyst til dansk”
Indeholder blandt andet ”Hvornår er en brosten guddommelig vold?” af Lillian Munk Rösing, ”Queerteori og litteratur” af Sidsel Sander Mittet, samt ”Vitalismen i dansk litteratur og kultur 1900-1950” af Lise Præstgaard Andersen


►Dansknoter 2009

NR. 1: ”Kanon i et nordisk perspektiv”
Indeholder blandt andet ”Kanon og kognition” af Peter Kaspersen, samt ”Kanon er kanon” af Erik Svendsen

NR. 2: ”Politisk litteratur”
Indeholder blandt andet ”Politisk litteratur eller litterær politik?” af Mikkel B. Zangenberg, ”Den politisk upolitiske litteratur” af Kasper Støvring, samt ”Hærværk, skibskatastrofer og pludselig død” af Lars K. Laustsen

NR. 3: ”Ny skriftlighed”
Indeholder blandt andet ”Autentiske genrer” af Anders S. Pors, ”Skriftlighed på tværs” af Martin Wille og ”Genrer skaber ulighed – Om skriftlighed på HF” af Mette Vennerstrøm

NR. 4: ”Sproget i spil”
Indeholder blandt andet ”Modersmålet af Pia Quist, ”En sproglig vinkel på politisk spin” af Mie F. Nielsen, samt ”Lille guide til dansklærere” af Mette Moestrup


►Dansknoter 2008

NR 4: ”Hva’ mæ litteraturen”
Indeholder blandt andet ”Køn og iscenesættelse…” af Louise Zeuthen, ”Fællesskab og kollektivroman…” af Katrine Marie Guldager og ”Danskfagets metoder og litteraturlæsningen muligheder” af Ivan Z. Sørensen