Dansk 4/2022 – Sprog og ånd

Dette nummer handler om Sprog og ånd. Vi fundet talemåden ”mennesket lever ikke af brød alene” frem, og vi har i den anledning kastet os ud i at undersøge noget så luftigt som spørgsmålet om ”ånd og sprog”. Derfor kan du blandt mange andre artikler i dette nummer af DANSK læse en artikel af Religionslærerforeningens formand John Rydahl, der påpeger, at det også er skolens opgave at arbejde med elevernes åndelige udvikling, en artikel af Johannes Fibiger, der tager fat om tidens uro, og en artikel af litteraturformidler Nicoline Dahlberg Kjær, der har fundet stedets ånd i kælderen under biblioteket på Frederiksberg.

Rigtig god læselyst.

Se tidsskrift

DANSK 3/2022 – Krig i børnelitteraturen

Børnelitteraturen de seneste mange år ikke været bange for at tage livtag med de svære ting i verden, og krig har også fundet vej til bøgerne på bibliotekernes hylder. I dette nummer af DANSK ser vi nærmere på mange af disse udgivelser og håber, det kan inspirere til dit arbejde ude i danskundervisningen. Som altid laver vi DANSK #3 med vores gode venner i Selskabet for børnelitteratur Danmark, IBBY.

God læselyst!

Se tidsskrift

DANSK 2/2022 – Det gi’r mening at skrive – bedre skrivning, mere mening

Dette nummer handler om SKRIVNING. I dag er skrivning i høj grad rykket fra at være noget, vi gør med hele vores foretrukne hånd, til at være en opgave for begge hænders fingerspidser. Hvad det gør for vores forståelse for det skrevne må tiden vise, men skrivning er meget mere. Ud over at være en færdighed, er skrivning fx en proces, og skrivning en måde hvorpå vi kan være kreative. Skrivning er så meget. Noget af alt det sætter vi fokus på i dette nummer af DANSK.

God læselyst. Og god skrivelyst.

>Se også særtillæget til DANSK 2: INTET

Se tidsskrift

INTET – Særtillæg til DANSK 2/2022

Dette nummer handler om – Intet.

Få bøger har som Janne Tellers roman Intet delt vandene. Og 20 år efter den vandt Kulturministeriets børnebogspris, gør den det stadig. Nogle dansklærere elsker Intet. Andre har aldrig forstået hvorfor. Faktum er, at Intet stadig er en af de mest læste hovedværker i folkeskolens ældste klasser. Nu har Intet ramt landets biografer, og i den anledning udsender Dansklærerforeningen et særtillæg til medlemsbladet DANSK, der udforsker de muligheder, et værk som Intet byder på i danskundervisningen. Og mulighederne er mange. Intet har gennem årene haft et liv som både musical og teater, men giver også mulighed for at arbejde udforskende med litteraturen, for at arbejde med lyd eller for at arbejde tværmedialt mellem fim og roman. Vi har bedt en lang række dygtige lærere, underviser og læremiddelforfattere give hver deres bud på en vinkel på arbejdet med Intet. Samtidig byder vi på interviews med instruktør, skuespillere og andre, der har haft Janne Tellers nyklassiker inde på livet. Det hele er lige til at bruge i din undervisning.

Rigtig god arbejdslyst.

 

Se tidsskrift

DANSK 1/2022 – Det er liv at læse

– også selv om det kan være svært

Læsning kan være svær. Det kan der være mange årsager til. Der kan være tale om forskellige former for læsevanskeligheder. Har man et andet modersmål end dansk, kan det danske sprog være en svær nød at knække. Eller tekster kan være så fremmedartede i deres udtryk og forankrede i en fortid, der er så fjern, at forståelsen vanskeliggøres. Det og meget andet ser vi nærmere på i dette nummer af DANSK, hvor vi også er så heldige at bringe to breve fra den ordblinde forfatter og illustrator Dorte Karrebæk. Det ene pryder titelbladet. Det andet kan læses inde i bladet. Læs mere om Dortes breve på side 46, hvor man kan møde vores omslagsillustrator.

God læselyst.

Se tidsskrift

Information

Udgiver

DANSK bliver udgivet af Dansklærerforeningen. Bladet udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).

Oplag
Ca. 6.000 og 600 lbby-særnumre.
ISSN
2446-1598
DANSK

DANSK

Teori og praksis i danskundervisningen
DANSK formidler aktuelt fagligt og teorier og praksisbaserede erfaringer der kan bidrage som inspiration til undervisningspraksis i danskfaget i hele grundskolen. Bladet indeholder temaartikler, debat og seneste nyt om Dansklærerforeningens aktiviteter for grundskolelærere og lærerstuderende.

Temaer og udgivelsesdatoer

Abonnement og løssalg

Indlæg

Annoncering i DANSK

Redaktionen

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2023 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving