DANSK 1/2024 – Det talende barn

I årets første nummer af DANSK retter vi blikket, eller øret om man vil, mod de mundtlige perspektiver i undervisningen, og vi har allieret os med en række dygtige folk, der forsker i mundtligheden, arbejder med mundtligheden og skriver om mundtligheden.

Når nogen taler, er der ofte nogen, der lytter, og derfor er mundtlighed og lytning uløseligt forbundne størrelser. På linje med læsning kræver også lytning didaktisk definerede strategier i undervisningen, og det sætter vi ligeledes spot på i løbet af bladet. Lytning handler ikke bare om at høre efter. Lytning er et aktivt valg.

Rigtig god læselyst.

Se tidsskrift

Information

Udgiver

DANSK udgives af Dansklærerforeningen med støtte fra Bladpuljen. Bladet udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).

Oplag
DANSK har et oplag på ca. 4.000 og et årligt lBBY-særnummer på 600. Bladet udsendes til undervisere i dansk i grundskolen og på læreruddannelsen, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet. 
ISSN

2446-1598 (online)

0108-3090 (trykt)


DANSK

DANSK

Teori og praksis i danskundervisningen

DANSK formidler aktuelt, fagligt stof og teorier samt praksisbaserede erfaringer, der kan bidrage til inspiration i den daglige danskundervisning i hele grundskolen. Bladet indeholder temaartikler, debat og seneste nyt om Dansklærerforeningens aktiviteter for grundskolelærere og lærerstuderende. Vi følger kontinuerligt den seneste forskning og holder vores læsere opdateret på de nyeste tendenser og strømninger indenfor danskfaget.

Med et medlemskab af Folkeskolesektionen eller Sektionen for læreruddannelse får du et gratis abonnement på DANSK.

Temaer og udgivelsesdatoer

Abonnement og løssalg

Indlæg

Annoncering i DANSK

Redaktionen

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2024 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving