Dansk 2/2023 – Ordblindhed og DLD

Dette nummer af DANSK handler om Ordblindhed og DLD. Det ene begreb er efterhånden velkendt – det andet er ganske nyt. 

I bladet har vi samlet en række artikler, der belyser ordblindhed fra flere vinkler, og ikke mindst skal være med til at kaste lys over en praksishverdag med ordblindhed og læsevanskeligheder både fra lærer- og elevperspektiv.

Rigtig god læselyst.


>Download folderen "Udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD)" nævnt på side 20 (pdf).

Se tidsskrift

Dansk 1/2023 – Læsning mellem medier

Årets første nummer handler om læsning mellem linjer. "Verden i dag er mere tekstualiseret end på noget tidligere tidspunkt i menneskets historie.” Dette skriver den amerikanske didaktiker, Robert Scholes i 1998. Lidt frit oversat. Scholes skriver endvidere, at denne ”tekstualisering” kræver, at børn skal kunne forholde sig aktivt til hverdagens mange tekster. De mange tekster er tilmed bredt ud på diverse, ofte digitale, medieflader, der kræver meget af læserne. Både børn og voksne.

Det er altså en forudsætning, at vi i dag træner og evner at kunne læse mellem medier. Her i bladet giver vi i denne omgang bud på, hvordan det kan gøres, og hvad det betyder for os som læsere at færdes mellem medier.

Rigtig god læselyst.

 

Se tidsskrift

Information

Udgiver

DANSK bliver udgivet af Dansklærerforeningen. Bladet udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).

Oplag
Ca. 5.000 samt et lbby-særnummer på 600.
ISSN

2446-1598 (online)

0108-3090 (trykt)


DANSK

DANSK

Teori og praksis i danskundervisningen
DANSK formidler aktuelt fagligt og teorier og praksisbaserede erfaringer der kan bidrage som inspiration til undervisningspraksis i danskfaget i hele grundskolen. Bladet indeholder temaartikler, debat og seneste nyt om Dansklærerforeningens aktiviteter for grundskolelærere og lærerstuderende.

Temaer og udgivelsesdatoer

Abonnement og løssalg

Indlæg

Annoncering i DANSK

Redaktionen

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2023 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving