Dansknoter 4/2022 – Vandringer

Mange dansklærere vil genkende Oehlenschlägers hellighuldtvinkende første strofe af ”Morgen-Vandring” hvor et fortidsslentrende digterjeg får en furefri natur i tale. Der sker som bekendt noget når jeget, stedet og bevægelsen forbindes i tekster, og dette nummer af Dansknoter minder læserne om at vandringer i tekster ikke altid falder ud i en hyldestmorgensang til skaberen. Stederne i nummerets tematekster og digte er kornmarken, skulpturparken, tinderne, grænsen, stierne, Føtex, Alperne, storbyen, toget, mellemstedet, pletten, jagtmarken og Brabrandsøen. Her vandres ikke kun. Man skrider, flanerer, flygter, bestiger, ramler, spadserer, går i ét, kryber, stedsvandrer og går bort. Der er både betvingelse af et landskab og eksistentiel tvivl og flugt.

God læselyst!

>Læs lederen i Dansknoter 4/2022 (pdf)

Se tidsskrift

Dansknoter 3/2022 – Ordets magt

Sprog er en flyvsk størrelse der ikke bare uden videre kan reguleres fra centralt hold, og alle sprogbrugere er hver dag med til at definere og forme sproget på alle niveauer fra ordforråd til grammatik. Der er altså nok at gå om bord i med dette nummer af Dansknoter, som handler om forholdet mellem sprog og magt.

>Læs lederen i Dansknoter 3/2022 (pdf)

Se tidsskrift

Dansknoter 2/2022 – At åbne tekster

Dette nummer af Dansknoter handler om, hvordan man kan integrere oplevelse og sansning i det analytiske tekstarbejde, og åbne teksterne for eleverne – tekster som til tider kan forekomme dem fremmede. Flere af artiklerne er baseret på studier i folkeskolens afgangsklasser, men pointerne kan snildt overføres til ungdomsuddannelserne.

Velkommen til at tænke, føle, sanse og reagere affektivt på dette nummer af Dansknoter!

>Læs lederen i Dansknoter 2/2022 (pdf)

Se tidsskrift

Dansknoter 1/2022 – HOMO ECONOMICUS

Hvem er homo economicus? Det er os, og det er eleverne, det er det moderne menneske der forbruger og er drevet af økonomi. Etymologisk betragtet kommer ”økonomi” af det græske οἰκονομία, som betyder noget i retning af ”hjemmets lov” eller slet og ret: husholdning. I sin latiniserede version bliver husholdersken til en economicus, som er hovedpersonen i dette nummer af Dansknoter. Vi taler sjældent om penge i undervisningen, eller gør vi? Økonomiske strømninger præger alle dele af faget, og særligt i medieperspektivet er produktionsforholdene afgørende for stoffets udformning. Vi vil med temanummeret løfte økonomien frem som et felt som har et stort potentiale i undervisningssammenhæng, og som eleverne hellere end gerne må høre mere eksplicit om.

>Læs lederen i Dansknoter 1/2022 (pdf)

Se tidsskrift

Information

UDGIVER
Dansknoter udgives af Dansklærerforeningen. Bladet udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).
Oplag
Oplaget er ca. 3.000. DANSKNOTER udsendes til lærere i dansk på ungdomsuddannelserne, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet.
ISSN
0107-1424
DANSKNOTER

DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Bladet kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes. DANSKNOTER udgives af Dansklærerforeningen med støtte fra Bladpuljen. Bladets linje og sammensætningen af redaktionen sker i samarbejde mellem bestyrelserne for ungdomsuddannelserne. Bladets redaktion er frivillig og ulønnet og består af gymnasielærere.

Temaer og udgivelsesdatoer

Abonnement og løssalg

Indlæg

Redaktionen

Annoncering i DANSKNOTER

Følg os her
Dansklærerforeningens Forlag A/S CVR: 27 40 87 61 |
Dansklærerforeningen CVR: 13 61 25 28
© 2023 Dansklærerforeningen | All rights reserved Made by Improving