Undervisningsforløb

Her kan du finde færdige undervisningsforløb til din undervisning. Forløbene er bygget op med baggrund til læreren, mål, danskfaglige mål og aktiviteter, evaluering og differentiering.

Undervisningsforløbene er inddelt efter klassetrin og emne. Se menuen til venstre.

Har du selv ideer til undervisningsforløb, er du velkommen til at skrive til os på dansklf@dansklf.dk.

Alle undervisningsforløb ligger til gratis download. HUSK:

©Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.