• Forfatter: Annemette Hejlsted
  • Klassetrin: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Undervisningsforløb med biografen som genre - til mellemtrinnet, udskolingen og læreruddannelsen.


Biografien som genre: Min historie
Til 4.‐6. klasse

Varighed: 10 lektioner

Eleverne på mellemtrinnet er ved at få greb om fortællinger. De mestrer selv at fortælle, og de kan så småt analysere enkle fortællinger. I det følgende undervisningsforløb introduceres de til biografien som genre. Målet med undervisningen er, at de dels stifter bekendtskab med biografiens genrekoder, dels udvikler deres viden om fortællingens funktionsmåde.

Download forløbet:
>Biografien som genre: Min historie (pdf)


Biografien som genre: Livets fortælling
Til 7.‐9. klasse
Varighed: 10 lektioner

Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De skal videre på ungdomsuddannelser, mange opsøger nye sociale fællesskaber i foreninger og på nettet, og en del søger fritidsjob. Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne indsigt i, hvordan præsentationen af livshistorien skaber en identitet både for fortæller og tilhører (læser). Undervisningsforløbet giver dels en introduktion til cv’et som selvpræsentationsgenre og dels til selvbiografien som skøn‐ og faglitterær genre.

Download forløbet:
>Biografien som genre: Livets fortælling (pdf)


Biografien som genre: Livets fortælling
Til lærerstuderende med aldersspecialisering mod mellemtrinnet og de ældste elever
Varighed: 10 lektioner

Børn elsker at høre om, hvordan det var, da mor og far, mormor og morfar var børn– og de beretter villigt om den gang, de selv var små. Mennesker fortæller deres egen og andre livshistorier. Og det er grundlæggende, hvad biografien handler om. Formålet med dette undervisningsforløb er at introducere den biografiske genre og dens didaktiske potentialer for lærerstuderende på aldersspecialiseringen mod mellemtrinnet og de ældste elever. I undervisningsforløbet sættes der fokus på, hvad der kendetegner genren, og hvordan den kan benyttes i genreundervisningen.

Download forløbet:
>Biografien som genre: Livets fortælling (pdf)

Læs mere

Beskrivelse

Information

  • Forfatter: Annemette Hejlsted
  • Emner: Skriftlighed, Litteratur