Forløbet frem mod DHO

Forløbet frem mod DHO og eksempler på elevernes egne tværfaglige problemformuleringer

Man kan opfatte DHOen som en øvebane for elevernes arbejde med faglige undersøgelser, skriveproces og formidling i en akademisk accepteret genre.

Det betyder at eleverne skal opnå erfaringer med afgrænsninger, problemformuleringer, materialevalg, skriveproces med vejledning, formulering af en længere tekst med faglig argumentation, opmærksomhed på fejlkilder osv.

Gennem vejledningen kan eleverne derfor ledes til at afprøve en faglig undersøgelse, det svære valg af problemformulering og udvalg af genstande/tekster for undersøgelsen og måder at analysere dem på - og det kan oplagt stilladseres ud fra den ramme som det tilknyttede forløbs undervisning, tekster og analyser giver.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.