Ungdomsuddannelse

Dansknoter 3 – Sprognormer

Med dette nummer håber vi at der vil være mange forskellige muligheder for at tage sprognormerne, sprogtræningen og den sproglige diversitet op i danskundervisningen.

Skolebaserede kurser 2022

Årets skolebaserede kurser giver en bred vifte af idéer til undervisning i danskfagets tre perspektiver, litteratur, sprog og medier.

Årsmødekursus 2021

De brølende 20’ere – dengang og nu
Den 7.-9. oktober, Comwell Køge Strand. 

Generalforsamling - stx, hf og hhx, htx, eux, eud

Torsdag den 7. oktober 2021. Generalforsamlingerne finder sted i forbindelse med sektionernes årsmøde-kursus.

Aktivitetskalender

Se den samlede oversigt over alle Dansklærerforeningens aktuelle kurser og aktiviteter.

Shop

Undervisningsmaterialer, faglitteratur, børne- og ungdomslitteratur, plakater, Læsefiduser og meget mere.

Litteraturhistorisk Bibliografi

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB) er en database over hvad der er udgivet om danske forfattere.