Ungdomsuddannelse

Dansknoter 2 – Teknologi

I dette nummer er teknologi i fokus, men i lige så høj grad også menneskets brug af og forhold til teknologi. Artiklerne uddyber på hver deres måde temaet teknologi og menneske. 

Årsmøde-kursus 2017 – Naturen kommer

På årsmødet deltager forskere, kunstnere og didaktikere, og vi skal selvfølgelig ud i naturen.

Skolebaserede kurser 2018

Årets kursusudbud giver en bred vifte af idéer til undervisning i det nye danskfags tre perspektiver, litteratur, sprog og medier.

Medier, magt og sandhed – danskfaglige perspektiver

Kurset har fokus på nyere medieformer. Bud på tilgange til arbejdet med bl.a. dokumentargenren og de sociale medier.

Kursus:

SKRIFTLIG FREMSTILLING OG SKRIVEHANDLINGER I OVERGANGEN FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE

Nye fagdidaktiske vinkler

Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver.

Shop

Undervisningsmaterialer, faglitteratur, børne- og ungdomslitteratur, plakater, Læsefiduser og meget mere.

Generalforsamling

Dansklærerforeningens sektioner for stx og hf /hhx, htx, eux og eud afholder generalforsamlinger 28. september 2017. De finder sted i forbindelse med sektionernes årsmøde-kursus.

Litteraturhistorisk Bibliografi

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB) er en database over hvad der er udgivet om danske forfattere.