Det nordiske

Dansklærerforeningen og det nordiske
”Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab".
Citatet stammer fra stk. 3 i Formålet for faget dansk i folkeskolen.

Dansklærerforeningen deltager i det nordiske samarbejde gennem NORDSPRÅK, der arbejder for at styrke:

 • den nordiske sprog- og kulturforståelse
 • undervisningen i nordiske sprog som modersmål i de nordiske lande
 • nabosprogsundervisningen i Norden
 • undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog.

Målene skal nås ved et samarbejde om udvikling af læremidler og ved etablering af kurser for lærere på alle niveauer.


Nordspråks naturlige samarbejdspartner er Nordisk Ministerråd, der gennem Nordmålprogrammet 2000-2004 støtter følgende mål:

 • efteruddannelsen af lærere
 • udgivelse og produktion af undervisningsmaterialer
 • det kulturelle udbytte af det personlige møde med de andre nordiske lande og deres lærere.


I Nordspråkssamarbejdet satses der på:

 • at styrke det samarbejde der forholder sig aktivt til den faglige virkelighed når det gælder formidling af tradition, historie og nordisk kultur så den bliver levende for de yngre generationer
 • at stå ved at de skandinaviske sprog (dansk, norsk og svensk) er den fælles ramme om det nordiske samarbejde, og at de interskandinaviske sprogkundskaber ikke må forringes
 • at det internordiske kulturfællesskab fastholdes og styrkes med et særlig fokus ved at der holdes kurser med deltagelse af lærere der taler Vestnordens sprog og de ikke-skandinaviske sprog.
   

Du kan finde flere oplysninger om stipendieordninger, udvekslingsmuligheder og samarbejde med kontaktskoler nordsprak.dk og norden.org.

Links:


NORDISK SPROG OG KULTUR I NY APP
Hulda IV er et nyudviklet interaktivt sprogspil målrettet folkeskolens ældste klasser. Spillet giver en forståelse af de nordiske sprog og viden om de forskellige landes kultur.
Appen er på alle de syv nordiske hovedsprog, med mulighed for at få et kendskab til de øvrige seks sprog.
App'en er bl.a. støttet af Undervisningsministeriet - og den er gratis.
Bemærk! App'en kan tage 12-15 minutter at downloade, og at den skal benyttes på IPad.
Du finder app'en her på itunes

 


Nordspråk
Nordspråk er et netværk for lærere der underviser i et nordisk sprog som modersmål og som fremmedsprog.
Læs mere på nordsprak.comSprog bygger bro
Hvad er en sprogpilot, hvordan kan du selv blive uddannet nordisk sprogpilot, og hvor får du ideer til undervisning i nordiske nabosprog og nordiske sprog som fremmedsprog?
Læs mere på sprogpiloter.org
 


Atlantbib.org – Gratis fagportal med nordiske fagbøger til indskoling og mellemtrin
Atlantbib.org er et fællesnordisk e-fagbogsprojekt, hvor skoler fra hele norden og Baltikum skriver fagbøger, oversætter og indlæser. Siden henvender sig til indskoling og mellemtrin. Siden er nonprofit og gratis at bruge for alle til faglig læsning, arbejde med nordisk sprog og kultur og efter aftale også som en mulighed for elevdeltagende bogproduktion. Der udkommer nye bøger på ugentlig basis.
Læs mere på Atlantbib.orgNordisk miniordbog
Gratis nordisk nettordbok for barn og unge. Læs mere på miniordbok.orgNorden i skolen
Portalen skal styrke undervisningen i nabosprogene dansk, norsk og svensk, så vi også i fremtiden kan kommunikere med hinanden i hele Norden.
Læs mere på nordeniskolen.orgNyhedbrev fra Nordisk sprogkoordination
Nordisk Sprogkoordination har startet et nyhedsbrev, hvori man kan få inspiration til sin undervisning. Se mere på sprogkoordinationen.org/nyheder