Fagpolitisk debat

Høringssvar til Undervisningsministeriet – Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner
Dansklærerforeningens sektion for stx og hf har, via Gymnasieskolernes Lærerforening, indsendt høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner. Læs høringssvaret her.
28. marts 2017


Om Gymnasiereformen 2016 fra Dansklærerforeningens sektion for stx og hf
Læs Kommentarer til forligsteksten og danskfaget - tre punkter
24. juni 2016


Dansklærerforeningens kommentar til regeringens gymnasieudspil
Dansklærerforeningens sektion for stx og hf har skrevet til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg i et forsøg på at påvirke det endelige gymnasieudspil, men har endnu ikke fået svar fra undervisningsministeren.
Henvendelsen er også støttet af sektionen for hhx og htx.
Kommentaren og de efterfølgende spørgsmål vil blive bragt i kommende nummer af Dansklærerforeningens medlemsblad Dansk Noter 1/2015.
Se henvendelsen her.
26. januar 2015


Debat om skriftlighed i gymnasiet
"Studerende er for dårlige til at skrive". Læs artiklen på berlinske.dk (26.02.15)
"Nye studerende må på skrivekursus". Læs artiklen på jyllands-posten.dk (25.02.15)
"Nye studerende må på skrivekursus". Læs artiklen på finans.dk (25.02.15)
"25 timer om året til at skrive dansk stil". Læs artiklen i Jyllands-Posten (26.02.15)


Gymnasieudspil er alt for ensidigt
Regeringens gymnasieudspil mangler visioner ud over at få flere unge i gang med de naturfaglige fag, mener formanden for Dansklærerforeningens sektion for stx & hf, Birgitte Darger. Derudover vil omlagt skriftlighed presse danskfaget yderligere. Læs hele artiklen på gymnasieskolen.dk
23. januar 2015


Sprognævnet åbner for kommadebatten
Sprognævnet har lyttet til kritikken af at der eksisterer to kommaer inden for det samme system og vil igangsætte et arbejde frem mod en større klarhed.
I Dansklærerforeningen hilser vi tiltaget meget velkomment, og vi vil gerne deltage i arbejdet. Læs mere på folkeskolen.dk.
6. januar 2015


Gymnasieelevers stavefærdigheder skal under lup
Hvor godt staver nutidens gymnasieelever?
Det vil Dansk Sprognævn nu have svar på, og derfor bliver en stor undersøgelse snart sat i gang. Læs mere.
17. december 2014


Hvordan retter man skriftlige opgaver i gymnasiet?
Der foregår løbende en debat om hvor meget skriftlighed skal betyde og fylde i danskfaget i gymnasiet. Gymnasieskolen har spurgt tre faglige foreninger HVORDAN RETTER MAN SKRIFTLIGEOPGAVER I GYMNASIET? Se svarene fra Birgitte Darger, bestyrelsesformand i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf.
16. december 2014


Et sprogligt løft i uddannelsessystemet – Dansklærerforeningens kommentar
Partiet Venstre fremsatte i sidste uge et forslag om et løft til sprogfagene og arbejdet med sprog. Dansklærerforeningen hilser et løft af sprogfagene velkommen. Læs Dansklærerforeningens kommentar her.
4. december 2014


Hvordan bliver der plads til at udvikle de studerendes skrivekompetencer?
Bestyrelserne for stx, hf, hhx og htx har sendt et brev om problemet med tid og plads til at fokusere på de øgede skriftlighedskrav til Børne- og Undervisningsudvalget. Læs brevet.
Oktober 2014


Debat om litteraturhistorien efteråret 2013
Debat om litteraturhistoriens placering inde forskellige undervisningsområder. Læs mere her.
November 2013