Handelsvilkår ved køb af kurser pr. 1. januar 2021

Dansklærerforeningens kurser er åbne for alle såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Dansklærerforeningen. Dog er kurserne oftest billigst med et medlemsskab.
Formål og indhold fremgår af beskrivelsen af det enkelte kursus.


Tilmelding
Tilmelding sker via dansklf.dk/kurser_og_aktiviteter. Der fremsendes en faktura efter afholdelse af kurset. Hvis betaler er din arbejdsplads skal der oplyses navn, adresse og evt. EAN nummer på denne. Når du har bestilt et kursus sender vi automatisk en bekræftelse. Den er dels kvittering for dit køb og dels en praktisk information om det kursus du deltager på.


Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i DKK og er eksklusiv 25 % moms. Prisen er altid inklusiv forplejning. For kurser med overnatning er overnatning inkluderet i kursusafgiften. Overnatning før og efter kurset er ikke inkluderet.
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.


Betaling
Kursusafgiften er anført under beskrivelsen af det enkelte kursus. Fakturaen sendes til den adresse som angives under betalingsoplysninger på tilmeldingsformularen.


Afmelding
Afmeldingsfristen er anført under beskrivelsen af det enkelte kursus. Det er muligt at afmelde sig vederlagsfrit indtil tilmeldingsfristen for det enkelte kursus. Sker afmeldingen efter tilmeldingsfristen, dog senest 14 dage før kursets afholdelse, opkræves et gebyr på 50 % af kursusafgiften. Ved senere afmelding betales hele kursusgebyret.

Afmelding af et kursus eller ændring af kursusdeltager skal ske skriftligt og gerne via mail til den kursusansvarlige (navn og mailadresse står anført ved kursusbeskrivelsen). Husk at anføre kursustitel og dato for afholdelse af kurset.


Ændringer
Dansklærerforeningen forbeholder sig ret til ændringer i de udbudte kurser af såvel pris, tid, sted som dele af indholdet og oplægsholdere. I tilfælde af overtegning forbeholder Dansklærerforeningen sig ret til ikke at optage de senest tilmeldte. Såfremt der ikke er tilmeldinger nok til et kursus, forbeholder Dansklærerforeningen sig ret til at aflyse kurset. Ved aflysning vil de tilmeldte blive kontaktet.