Kursus for nuværende og kommende censorer i skriftlig dansk

Hvordan bliver man en retfærdig og rummelig skriftlig censor i dansk på stx og hf? Hvordan vurderer vi elevers og kursisters anvendelse af nettet? Hvad skal vi fokusere på i analyserende artikler om levende billeder? Er censorerne enige om vægtningen af bedømmelseskriterierne, og hvordan kan vi blive det?

Fagkonsulent, Sune Weile, opgavekommissionerne og Dansklærerforeningen inviterer til to censor-dage, hvor vi sammen kan gennemgå krav til besvarelserne, bedømmelseskriterierne og undersøge, hvordan man i praksis afvejer dem. Den første dag er for censorer i HF, den anden for censorer i STX.

Kurset henvender sig til nuværende og kommende censorer i skriftlig dansk på STX og HF. Indholdet vil naturligvis være relevant for alle dansklærere, og man er derfor velkommen til at melde sig, også hvis man ikke har aktuelle planer om at fungere som censor.

På kurset præsenteres de genrespecifikke krav i relation til vurderingskriterierne for prøven i skriftlig dansk. Der vil blive præsenteret autentiske elevbesvarelser, som deltagerne kommer til at vurdere.

NB. I forbindelse med HF vil der kun være fokus på det digitale sæt fordi et overvejende flertal efterhånden skriver det. I forbindelse med STX vil begge sæt blive omtalt.


Tidspunkter:
HF: Onsdag den 5. april 2017 kl. 9.30-16.00
STX: Torsdag den 6. april 2017 kl. 9.30-16.00

Sted: Radisson Blu, H. C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.

Pris: Kr. 950,- for medlemmer af Dansklærerforeningen / Kr. 1.150,00 for ikke medlemmer. Inkl. forplejning.
Priserne er oplyst ekskl. moms.

Tilmeldingfrist: Tilmelding senest den 29. marts 2017.

TILMELD DIG HER.

PROGRAM
Fagkonsulent: Sune Weile
Formand for opgavekommissionen, stx: Nicolai Rekve Eriksen
Formand for opgavekommissionen, hf:  Janne Børsting
Repræsentant for Dansklærerforeningen: René A. Christoffersen

09.30-10.00 Ankomst og kaffe
10.00-10.15 Velkomst v. fagkonsulent Sune Weile og Dansklærerforeningen
10.15-11.00 De skriftlige genrer v. Janne Børsting/ Nicolai Rekve
11.15-12.00 Gennemgang af udvalgt stil v. Janne Børsting/ Nicolai Rekve
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.30 Opgavelæsning
13.30-14.15 Votering i grupper
14.15-14.30 Kaffe og kage
14.30-15.30 Votering i plenum
15.30-16.00 Censormøder og klager v. Sune Weile