Regionalkurser 2016 stx/hf – Powerpoint fra kurserne

Her kan du downloade materialet fra Regionalkurser 2016 - stx og hf
►Nyt i danskfaget – Fagkonsulent Sune Weile – Regionalkurser 2016.