Kurser og aktiviteter til ungdomsuddannelserne

NB! Vi afholder stadig kurser – dog virtuelt...


Her finder du alle de kurser og aktiviteter Dansklærerforeningen tilbyder eller formidler til danskundervisere på ungdomsuddannelserne (stx og hf, hhx, htx, eux og eud).
Vi har Dansklærerforeningens kurser som du individuelt kan tilmelde dig, og "Skolebaserede kurser" hvor du sammen med dine kolleger på skolen får et færdigtilrettelagt kursus på jeres skole.

Dansklærerforeningens kurser - 2019/20
Kurser, konferencer og arrangementer som Dansklærerforeningen arrangerer.


Skolebaserede kurser
De skolebaserede kurser er skræddersyede til at efteruddanne dansklærere inden for fagets tre hovedområder.

Regionale kurser 2020 
Kurserne arrangeres af regionsrepræsentanterne for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf, der sammen med fagkonsulenten skaber inspirerende dage for dansklærerne i hele landet.

Nordiske kurser – Nordspråk
Du kan også læse om de nordiske kurser som udbydes af Nordspråk.

Samlet aktivitetskalender
Se den samlede oversigt over alle Dansklærerforeningens aktuelle kurser og aktiviteter.

Hent flyeren Kurser 2019-2020


Medlemsrabat på kurser
Kurserne er oftest billigst, hvis du er medlem. Du kan melde dig ind under Bliv medlem.