Kurser og aktiviteter til ungdomsuddannelserne

Her finder du alle de kurser og aktiviteter Dansklærerforeningen tilbyder eller formidler til danskundervisere på ungdomsuddannelserne (stx og hf, hhx, htx, eux og eud).
Vi har Dansklærerforeningens kurser som du individuelt kan tilmelde dig, og "Skolebaserede kurser" hvor du sammen med dine kolleger på skolen får et færdigtilrettelagt kursus på jeres skole.

►Dansklærerforeningens kurser
Kurser, konferencer og arrangementer som Dansklærerforeningen arrangerer, og som du individuelt kan tilmelde dig.

►Skolebaserede kurser
De skolebaserede kurser er skræddersyede til at efteruddanne dansklærere inden for fagets tre hovedområder.

►Nordiske kurser – Nordspråk
Du kan også læse om de nordiske kurser som udbydes af Nordspråk.

►Samlet aktivitetskalender
Se den samlede oversigt over alle Dansklærerforeningens aktuelle kurser og aktiviteter.

Medlemsrabat på kurser
Kurserne er oftest billigst hvis du er medlem. Du kan melde dig ind under Bliv medlem.

Kurser til tiden
Overskriften på Dansklærerforeningens kurser er "Kurser til tiden". Vi holder os ajour med de spørgsmål som gymnasierne står med nu og her, og vi vil gerne bidrage til løbende opdatering af lærerne og faget. Vores kurser er lydhøre over for de nyeste tendenser i danskfagets stof og didaktik, og oplægsholderne er blandt tidens førende.