Dansklærerforeningens kurser – ungdomsuddannelserne

Her finder du kurser, konferencer og arrangementer som Dansklærerforeningen arrangerer, og som du individuelt kan tilmelde dig.
Nogle er specielt målrettede til stx og hf eller hhx, htx, eux og eud, andre henvender sig mere bredt.
Deltagerprisen er for langt de fleste kurser billigst hvis du er medlem af Dansklærerforeningen. Du kan melde dig ind under Bliv medlem.
 
KURSUSOVERSIGT 2017/18:

Skriftlig fremstilling og skrivehandlinger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse​ 
Den 21. november 2017

Medier, magt og sandhed – danskfaglige perspektiver​ 
Den 11.-12. december 2017

Nye fagdidaktisk vinkler 
Den 23.-24. januar 2018

Skolebaserede kurser 2018
Foråret 2018

Regionalkurser 2018
Januar, februar, marts 2018
 

Download flyeren NYT FRA DIN FORENING (pdf)