Dansklærerforeningens kurser – ungdomsuddannelserne

Her finder du kurser, konferencer og arrangementer som Dansklærerforeningen arrangerer, og som du individuelt kan tilmelde dig.
Nogle er specielt målrettede til stx og hf eller hhx, htx, eux og eud, andre henvender sig mere bredt.
Deltagerprisen er for langt de fleste kurser billigst hvis du er medlem af Dansklærerforeningen. Du kan melde dig ind under Bliv medlem.
 
KURSUSOVERSIGT 2018:

Nye fagdidaktisk vinkler 
Den 23.-24. januar 2018

Skolebaserede kurser 2018
Foråret 2018

Regionalkurser 2018
Januar, februar, marts 2018