Om sektionerne for ungdomsuddannelser

To forskellige sektioner
I Dansklærerforeningen har vi medlemmer fra mange forskellige dele af ungdomsuddannelserne.

Derfor har vi rent organisatorisk fordelt os i to forskellige sektioner: én for medlemmer der underviser på stx og hf, og én for medlemmer der underviser på hhx, htx, eux og eud.

De to sektioner er hver især organiseret med en bestyrelse som arbejder for sine medlemmers specifikke interesser. De samarbejder dog også på forskellige interesseområder, fx om relevante kurser og udgivelsesideer, medlemsbladet Dansknoter m.m.

Bestyrelser
Se hvem der sidder i bestyrelsen for sektionen for stx og hf og bestyrelsen for sektionen for hhx, htx, eux og eud, hvilke ansvarområder de hver især varetager, og hvordan du kontakter dem, læs referater fra seneste generalforsamlinger, årsberetninger m.m., og find ud af hvem vi samarbejder med i det faglige landskab.

Eller læs om hvordan sektionerne indgår i Dansklæreforeningen som helhed, og hvordan Dansklærerforeningen generelt er organiseret.