Bestyrelser

Mischa Sloth Carlsen, bestyrelsesformand i sektionen for stx og hf

"Fokus for vores arbejde er dansklærere på stx og hf og i særlige situationer også offentlighed og medier. I bestyrelsen evaluerer vi fx årets opgaver i skriftlig dansk: Hvordan står det til med skriftligheden, hvordan fungerer opgaverne og genrerne, og hvordan vurderer censorer opgaverne? Og vi drøfter hvilke kurser vi skal have igangsat: Hvad rører sig i danskfaget, og hvad er der brug for af efteruddannelse?"

 Se hvem der sidder i bestyrelsen for stx og hf.


Ditte Timmermann, bestyrelsesformand i sektionen for hhx, htx, eux og eud

"Vores sektion er for dansklærere i alle skoleformer på erhvervsskolerne: hhx, htx, eux og eud. Vi arbejder for en styrkelse af faget i alle skoleformerne på erhvervsskolerne og vil fx gerne bevare et danskfag med ’teksten’ i centrum. Vi er desuden meget opmærksomme på skriftligheden. Vi arbejder generelt for en opprioritering af skriftligheden på tværs af fagene – dansklærerne skal deltage i arbejdet med at stilladsere elevernes skriftlighed og styrke deres studiekompetencer, men vi skal ikke levere alle timerne alene."

Se hvem der sidder i bestyrelsen for hhx, htx, eux og eud.