Bestyrelsen for stx og hf

Læs mere om bestyrelsens arbejde i 2017 i Årsberetningen 2017.

Se sektionens vedtægter.

Du finder regionsrepræsentanterne for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf her.

I bestyrelsen for Dansklærerforeningens sektion for stx & hf sidder:

Formand
Birgitte Darger
Nørre Side Allé 2, 3.th.
2200 København N.
Tlf.: 35 35 10 73
birgitte.darger@gmail.com

Næstformand
Camilla Aaquist

Østre Stationsvej 44, 1. th.
5000 Odense C.
Tlf.: 22946592
aaquist83@gmail.com

Jette Martinsen
Bergthorasgade 37, 5 tv.

2300 København S
Tlf.: 22 48 54 83
martinsenjette@gmail.com

Kasserer
Christian Mohn
Kildegårdsvej 12
8544 Mørke
Tlf.: 21 92 65 50
christian@chmohn.dk

Mette Clausen
Nordkrog 22, 1.
2900 Hellerup
rgmc@roskilde-gym.dk

Helle Trier
Winthersvej 8B
3480 Fredensborg
helletrier@gmail.com
René Christoffersen
Damagervej 18, 1. th.
2450 København SV
rc@ghg.dk
Tina Svane Jakobsen
Kongebrogade 74, 1.
6000 Kolding
tina.svane@gmail.com

Mischa Sloth Carlsen
Fælledvej 14D, 1.
2200 København N
Tlf.: 28723268
msc@aurehoej-gym.dk

Pernille Bach Pedersen
Bøgevej 21
9490 Pandrup
PBP@holstebro-vuc.dk
Billede følger

Karen Wagner
Luganovej 30, 3 th.
2300 København S
kwa@oegnet.dk

Suppleant
Maren Pilgaard
mp@falko.dk

 
Billede følger