Sektionerne formelt set

Generalforsamling
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved generalforsamlingen.

Generalforsamling i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf blev afholdt den 28. september 2017 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Generalforsamlingen fandt sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus.
Se referat.

Generalforsamling i Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud blev afholdt den 28. september 2017 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Generalforsamlingen fandt sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus
Se referat.

 

Se referater fra generalforsamlinger, bestyrelsernes årsberetninger og vedtægter herunder:

Sektionen for stx og hf 

Sektionen for hhx, htx, eux og eud