Sektionerne formelt set

Generalforsamling
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved generalforsamlingen.

Generalforsamling i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf afholdes torsdag den 7. oktober 2021 på Comwell Køge Strand, Køge. Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus.
Se dagsorden.
Se reviderede vedtægter til vedtagelse

Generalforsamling i Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud afholdes torsdag den 7. oktober 2021 på Comwell Køge Strand, Køge. Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus.
Se dagsorden.
Se reviderede vedtægter - august 2021


Se referater fra generalforsamlinger, bestyrelsernes årsberetninger og vedtægter herunder:

Sektionen for stx og hf 

Sektionen for hhx, htx, eux og eud