Sektionerne formelt set

Generalforsamling
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved generalforsamlingen.

Generalforsamling i Dansklærerforeningens sektion for stx og hf bliver afholdt torsdag den 3. oktober 2019 kl. 13.50-15.15 på Comwell Hvide Hus, Aalborg. Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus.
►Dagsorden følger.

Generalforsamling i Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud bliver afholdt torsdag den 3. oktober 2019 kl. 13.50-15.15 på Comwell Hvide Hus, Aalborg. Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus.
►Dagsorden følger.


Se referater fra generalforsamlinger, bestyrelsernes årsberetninger og vedtægter herunder:

Sektionen for stx og hf 

Sektionen for hhx, htx, eux og eud