Annoncering i Dansknoter

Bladet Dansknoter udkommer fire gange årligt og har forskellige danskfaglige temaer. Oplaget er ca. 3.000 eksemplarer. Det udsendes til lærere i dansk på ungdomsuddannelserne, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet.

TEMAER OG DEADLINES FOR 2019

Nr. 1: Det syge samfund
Udkommer 17. marts 2019
Deadline for annoncebestilling: 14. januar 2019
Deadline for annoncemateriale: 27. februar 2019
 
Nr. 2: Musik
Udkommer 16. juni 2019
Deadline for annoncebestilling: 8. april 2019
Deadline for annoncemateriale: 24. maj 2019
 
Nr. 3: Skriftlighed
Udkommer 15. september 2019
Deadline for annoncebestilling: 24. juni 2019
Deadline for annoncemateriale: 27. august 2019
 
Nr. 4: Årsmøde-kursus
Udkommer 8. december 2019
Deadline for annoncebestilling: 21. oktober 2019
Deadline for annoncemateriale: 20. november 2019


PRISER, FORMATER OG UDGIVELSESDATOER
Download medieoversigt 2020 (pdf)

Læs også annoncebetingelser.


Kontakt
Annoncer bestilles og sendes til Pia Fuglevig, dansklf@dansklf.dk, tlf. 33 27 60 77.