Dansk Noter 2010

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2010:
Nr. 1: Flytter det noget? - Et gæstemunner – Udkom marts 2010
Nr. 2: Litteraturhistorie - mellem fortællinger og ismer – Udkom juni 2010
Nr. 3: Skriftlig faglig formidling - Udkom september 2010
Nr. 4: Lyst til dansk - Udkom november 2010


Dansk Noter 4/2010
Temaet i Dansk Noter 4 handler om "Lyst til dansk" og lægger sig tæt op af årsmødet 2010. Artiklerne i dette nummer er bidrag fra kursets oplægsholdere og der tages fat på danskfagets sanselighed, vrede stemmer i litteraturen, lidelsesfortællinger, queer-teori og teksters begær, vitalisme i dansk litteratur og udviklinger indenfor reality-game-showet. Læs desuden også en artikel af forfatteren Merete Pryds Helle og referat af generalforsamlingen i Dansklærerforeningen/G.


Dansk Noter 3/2010
I Dansk Noter 3/2010 er temaet "Skriftlig faglig formidling". Artiklerne handler blandt andet om træning af grundlæggende skrivekompetencer, skriftlighed i overgangen fra folkeskole til gymnasium, skildringen af sport i dansk skønlitteratur, kommaforbistring og udstillingen LOVE. Du kan også læse anmeldelser af Peter Stein Larsens "Drømme og dialoger", Peter Heller Lützens "Kunst og konkurrence" og meget mere.


Dansk Noter 2/2010
Dansk Noter 2/2010 har temaet ”Litteraturhistorie – mellem fortællinger og ismer”. Du kan læse artikler af Anne-Marie Mai, Dan Ringgaard, Lasse Horne Kjældgaard og Mette Jørgensen. Som noget nyt indeholder Dansk Noter også en nyskrevet novelle fra en ung forfatter. Josefine Klougart har skrevet den første. Derudover indeholder bladet også en udtalelse fra Dansklærerforeningen om læreplansændringerne i dansk på stx og hf.


Dansk Noter 1/2010
I Dansk Noter 1/2010 har en gæsteredaktion fået ordet, og de har samlet en række artikler som handler om danskfagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Johan Rosdahl skriver om at være 'ramt af litteratur', Mads Rangvid fortæller om de fortættede øjeblikke i undervisningen hvor nye erkendelser opnås, Eva Heltberg skriver om at undervisning i sprog flytter noget, mens Christine Boas Dabelsteen fortæller at undervisning også er et identitetsprojekt for læreren. Espen Reedtz og Helga Schmidt Mikkelsen skriver om medier og journalistik, Ellen Krogh skriver om 'Det store danskfag', og derudover rummer bladet kortere artikler og anmeldelser.