Dansk Noter 2011

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2011:
Nr. 1: Sprog - standard eller variation? – Udkom marts 2011
Nr. 2: Læsebriller - faglig læsning og læsninger – Udkom juni 2011
Nr. 3: Sæt strøm på! - om elektroniske medier i danskundervisningen - Udkom september 2011
Nr. 4: Fra Goethe til Google - om dansk, dannelse og alt det der - Udkom november 2011


Dansk Noter 4/2011
Dette nummer af Dansk Noter følger op på årsmødet med en række artikler om dannelse i det moderne danskfag og du kan også læse Klaus Rifbjergs bidrag til det faste indlæg Litteratur i midten i form af 2 helt nye og ikke tidligere udgivne digte.


Dansk Noter 3/2011
Temaet for Dansk Noter 3 er elektroniske midler i danskundervisningen. Artiklerne drejer sig blandt andet om papirløse dansktimer, elektroniske tekster og virtuel undervisning, men der kan også læses om rollespil i undervisningen, retorisk argumentationslære og Kierkegaard.


Dansk Noter 2/2011
I dette nummer af Dansk Noter tager vi læsebrillerne på og kigger nærmere på forskellige metoder, teknikker og indgangsvinkler, der kan inspirere danskunderviseren og samtidig vække gymnasieelevernes interesse for læsning. Vi kommer blandt andet rundt om litteraturhistorie og mediekultur, den sprogdetektivistiske arbejdsmetode, nærlæsning og tendenslæsning, modernistisk lyrik og billedlighed.


Dansk Noter 1/2011
Årets første udgivelse af Dansk Noter har sit omdrejningspunkt i sproget. Der lægges et nysgerrigt blik på det danske sprogsamfund og du kan læse mere om det sproglige stofområde i dansk, jyder på Østerbro og bornholmernes tre køn, arbejdet med sprog i den daglige undervisning, sprogforandrere i det senmoderne samfund og meget andet.