Dansk Noter 2012

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2012:
Nr. 1: Lyst og mod - til det nordiske i dansk – Udkom marts 2012
Nr. 2: Mundtlighed og medier – Udkom juni 2012
Nr. 3: Hvad skal vi med de digitale medier i dansk? - Udkom september 2012
Nr. 4: Rod i genrerne? - Udkom november 2012


Dansk Noter 4/2012
Dansklærerforeningens årsmøde 2012 havde Rod i genrerne på programmet. Temaartiklerne i dette nummer af Dansk Noter stammer fra kursets oplægsholdere.


Dansk Noter 3/2012
”Hvad skal vi med de digitale medier i dansk?”, spurgte vi på et af foreningens kurser tidligere i år. Spørgsmålet lyder simpelt, men viste sig at kræve tid at besvare. Det forsøger vi i dette nummer at give plads til.


Dansk Noter 2/2012
Mundtlighed og medier var temaet for Dansklærerforeningens store konference på Carlsberg i marts, og i forlængelse heraf er mundtlighed og medier netop også omdrejningspunktet for dette nummer af Dansk Noter.


Dansk Noter 1/2012
Årets første nummer af Dansk Noter har det nordiske som tema. Hele problematikken om det nordiske blev drøftet på en konference i november. Dette nummer bygger for en stor del videre på denne konference.