Dansk Noter 2013

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2013:
Nr. 1: Dansk i samspil – Udkom marts 2013
Nr. 2: Naturhistorier – Udkom juni 2013
Nr. 3: Litteratur på scenen - Udkom september 2013
Nr. 4: Narrativ Norden - Udkom november 2013


Dansk Noter 4/2013
Årsmødet i oktober havde netop ”Narrativ Norden” som tema, og dette nummer af Dansk Noter indeholder en række artikler der peger på Norden både som konstruktion, fortælling og reel mulighed.


Dansk Noter 3/2013
Dette nummer har temaet ”Litteratur på scenen”. Flere af forfatterne til artiklerne giver deres bud på hvordan dramatiske tekster, dramatiseringer, oplæsninger og andre former for performances kan anvendes i den daglige danskundervisning.


Dansk Noter 2/2013
Paradokserne yngler når vi taler om natur, og netop denne kompleksitet gør det interessant at arbejde med natur og natursyn i danskfaget. Dette nummer sætter spot på kompleksiteten og belyser skiftende kultur- og kunstsyns forskellige opfattelser af naturen.


Dansk Noter 1/2013
Dette temanummer sætter spot på dansk i samspil med andre fag, og indeholder artikler der både anviser nye veje til det flerfaglige, og giver bud på en udvikling af danskfagets metoder i dette arbejde.