Skriv til Dansknoter

Indlæg til Dansknoter
Vi modtager meget gerne indlæg til Dansknoter. Bidrag sendes til ansvarshavende redaktør, Birgitte Darger på birgitte.darger@gmail.com

De tekster vi antager, kan blive offentliggjort her på hjemmesiden og i Dansklærerforeningens nordiske søsterblade.

Kriterier for indlæg
Maksimallængde på artikler er normalt 10.000 anslag (skriv dog gerne kortere).

Opsætning: Antal anslag opgives først i artiklen. Skriv forfatternavn, persontitel m.v. over titlen.

Skriv gerne et par linjer om dig selv (fødselsår, stilling, publikationer, andet). Vedlæg digitalt billede af dig selv.

Afsnit markeres med indryk.

Længere citater kursiveres og markeres med en blank linje før og efter samt med indryk.